PE: Pomoc dla Ukraińców musi uwzględniać kwestie płci

PE: Pomoc dla Ukraińców musi uwzględniać kwestie płci

Dodano: 
Uchodźcy z Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Uchodźcy z Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:UNIAN / Kaszubski Taras
Jeśli pomoc humanitarna dla Ukraińców ma być skuteczna i docierać do osób najbardziej potrzebujących, musi uwzględniać kwestie płci i wieku – wskazano w analizie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

We wstępie do raportu przypomniano, że "po ośmiu latach konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie potrzeby humanitarne już były duże".

"Zanim Rosja rozpoczęła inwazję na pełną skalę 24 lutego, Organizacja Narodów Zjednoczonych przewidywała, że 2,9 mln Ukraińców - z których 54 proc. stanowiły kobiety i dzieci - w 2022 r. będzie potrzebowało pomocy humanitarnej. Obecnie wojna spowodowała eskalację kryzysu humanitarnego. Ostrzały i ataki lotnicze na dzielnice mieszkalne powodują coraz więcej ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej oraz poważne zniszczenia domów, szpitali, szkół, wodociągów" – napisano.

Dodano, że "w ciągu zaledwie trzech tygodni trzy mln osób uciekło do krajów sąsiednich (m.in. Polski, Słowacji i Węgier), a ponad 360 tys. osób przedostało się do innych krajów europejskich".

"Ta złożona i szybko zmieniająca się sytuacja wymaga szeroko zakrojonej akcji humanitarnej obejmującej działania, których celem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób przemieszczających się - aż po wsparcie dla uchodźców osiedlających się w społecznościach przyjmujących. ONZ ostrzega również, że przedłużający się konflikt może wywołać skutki daleko poza Ukrainą, w tym ryzyko braku bezpieczeństwa żywnościowego w krajach, które są w dużym stopniu uzależnione od eksportu pszenicy" – wskazano.

UE: Pomoc musi uwzględniać płeć i wiek

W raporcie podkreślono, że "UE uznaje, że sytuacje kryzysowe nie są neutralne pod względem płci, dlatego jeśli pomoc humanitarna ma być skuteczna i docierać do osób najbardziej potrzebujących, musi uwzględniać kwestie płci i wieku".

"Unia koordynuje dostawy pomocy materialnej na Ukrainę i do krajów sąsiadujących z nią. Inne środki - przyjęte do tej pory w celu pomocy osobom uciekającym przed rosyjską agresją - obejmują wytyczne dotyczące uproszczenia kontroli granicznych dla grup szczególnie narażonych oraz natychmiastową ochronę tymczasową w UE dającą prawo do zezwolenia na pobyt, możliwości pracy, mieszkania, dostępu do opieki społecznej, pomocy medycznej i edukacji. Dostępność legalnej opcji wjazdu i pobytu w krajach UE usuwa niektóre z udokumentowanych zagrożeń dla kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl" – stwierdzono.

Jak czytamy, w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie solidarności z uchodźcami i osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie "uznano również, że skoro kobiety, małoletni bez opieki i inne dzieci stanowią większość przybywających, do najpilniejszych priorytetów należeć będzie zapewnienie odpowiednich informacji i zakwaterowania, zapobieganie wykorzystywaniu ze względu na płeć, wspieranie opieki nad dziećmi oraz zapewnienie szybkiego dostępu do edukacji".

"Państwa członkowskie będą mogły korzystać z funduszy spójności UE, aby pomóc uchodźcom w dostępie do opieki nad dziećmi i edukacji, znalezieniu pracy i uzyskaniu wsparcia psychologicznego" – podano.

Rezolucja PE ws. Ukrainy

Autorzy raportu zaznaczyli, że w rezolucji z grudnia 2021 r. Parlament podkreślił potrzebę zwrócenia uwagi na sytuację kobiet i grup szczególnie narażonych na zagrożenia na granicy ukraińskiej oraz na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy".

"Inna rezolucja - przyjęta w tym samym miesiącu - wzywała do wdrożenia bardziej namacalnych elementów gender mainstreaming (strategii politycznej na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn - PAP), takich jak analizy pod kątem płci, które powinny zostać uwzględnione w działaniach humanitarnych UE. Na sesji plenarnej w marcu 2022 r. Parlament omówił pogarszającą się sytuację humanitarną w Ukrainie, wskazując potrzebę zapewnienia odpowiedniej pomocy kobietom i dzieciom. Przyjął również rezolucję podkreślającą potrzebę zwalczania przemocy ze względu na płeć w czasie wojny, a także wezwał do większego zaangażowania kobiet w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa" – podsumowali.

Czytaj też:
Ilu uchodźców z Ukrainy podjęło pracę w Polsce? Są pierwsze dane
Czytaj też:
Jaki jest cel Putina na Ukrainie? Kwaśniewski odpowiada

Źródło: EuroPAP News
Czytaj także