Był katem warszawskiego getta. Raport Stroopa trafił na listę UNESCO

Był katem warszawskiego getta. Raport Stroopa trafił na listę UNESCO

Dodano: 19
Fotografia z Raportu Stroopa. Oryginalny niemiecki podpis: "Dowódca wielkiej operacji". Generał SS Jürgen Stroop stoi pośrodku i patrzy do góry; z jego lewej strony Josef Blösche
Fotografia z Raportu Stroopa. Oryginalny niemiecki podpis: "Dowódca wielkiej operacji". Generał SS Jürgen Stroop stoi pośrodku i patrzy do góry; z jego lewej strony Josef Blösche Źródło: Wikimedia Commons
Tzw. raport Jürgena Stroopa – dowódcy niemieckich sił likwidujących getto w Warszawie, został wpisany na światową listę UNESCO "Pamięć Świata" – informuje Instytut Pamięci Narodowej.

Raport Stroopa to urzędowe sprawozdanie z niemieckiej operacji pacyfikacji powstania w getcie warszawskim oraz jego likwidacji w 1943 roku. Dokument jest niezwykle cennym materiałem archiwalnym dotyczącym Holokaustu, o czym świadczy m.in. wielokrotne wykorzystywanie pochodzących z niego fotografii jako ilustracji publikacji, książek, nagrań filmowych, podejmujących temat Zagłady.

Sukces IPN

"Wpisanie Raportu Stroopa na Listę Światową Programu UNSECO 'Pamięć Świata' jest ukoronowaniem niemalże trzyletnich starań Instytutu Pamięci Narodowej, w trakcie których nasza propozycja poddawana była weryfikacji na poziomie krajowych, a następnie międzynarodowych struktur UNESCO. Zgłoszony przez Instytut dokument spełnił wszystkie niezbędne wymogi przewidziane przez organizatorów, w tym uzyskał międzynarodowe poparcie, dzięki czemu dziś możemy możemy być usatysfakcjonowani wpisem na Listę Światową" – czytamy w komunikacie IPN.

Instytut podkreśla, że z uwagi na okoliczności powstania i tematykę, raport Stroopa zalicza się do obiektów określanych mianem "złych dokumentów", świadczących o niechlubnych wątkach historii. "Zgłoszenia takie do niedawna były odrzucane przez Komitet UNESCO, dlatego też fakt przeforsowania zgłoszenia IPN należy uznać za tym większy sukces" – napisano.

Raport Stroopa w internecie

Ze względu na wartość historyczną w 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie opublikował raport i dokonał digitalizacji oryginału. W wersji cyfrowej jest on dostępny na stronie internetowej Pamiec.pl.

Lista "Pamięć Świata", na którą trafił raport Stroopa, zawiera wykaz obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym lub kulturowym. Co roku, na wniosek i z rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Doradczego, dyrektor generalny UNESCO wpisuje kolejne obiekty na listę. "Od 1997 roku uhonorowano w ten sposób 14 obiektów zgłoszonych przez Polskę. W tym roku, obok raportu Stroopa, tytuł ten uzyskały 'Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z czasu Bitwy Warszawskiej 1920' oraz wspólne zgłoszenie Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy – Akt Unii Lubelskiej" – informuje IPN.

Generał SS Jürgen Stroop – nazywany katem warszawskiego getta – zatytułował swój raport: "Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!". 

Czytaj też:
Polacy i Niemcy. Zanim Hitler podpalił świat

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
 19
Czytaj także