Miliony dzieci jest zmuszonych do pracy. Podano dokładne liczby

Miliony dzieci jest zmuszonych do pracy. Podano dokładne liczby

Dodano: 
Dzieci. Zdj. ilustracyjne
Dzieci. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pexels
Według najnowszych ustaleń Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na całym świecie 160 milionów dzieci i nastolatków w wieku od 5 do 17 lat jest zaangażowanych w pracę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci w 2002 roku, aby promować i wspierać maksymalne wysiłki społeczności międzynarodowej przeciwko tej formie wykorzystywania dzieci. Eliminacja pracy dzieci jest również wymieniona w celu 8.7 Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

20 milionów dzieci zagrożonych ubóstwem w Europie

Praca dzieci jest rosnącym zjawiskiem na całym świecie. W prawie połowie przypadków dzieci są zaangażowane w niebezpieczną pracę, która może zaszkodzić ich zdrowiu oraz rozwojowi psychofizycznemu i moralnemu. Europa nie jest wyłączona z tego dramatu z powodu rosnącego absolutnego ubóstwa. Na Starym Kontynencie w ciągu zaledwie jednego roku ponad 200 000 dziewcząt, chłopców i nastolatków zostało zepchniętych na skraj ubóstwa, zwiększając całkowitą liczbę dzieci zagrożonych ubóstwem do ponad 19,6 miliona, czyli 1 na 4 dzieci.

Zjawisko nasila się w sytuacjach kryzysowych

"Trudno jest ustalić rzeczywistą liczbę dzieci wykorzystywanych do pracy", wyjaśnia Radiu Watykańskiemu rzecznik UNICEF Włochy Andrea Iacomini, "ponieważ istnieje tak wiele grup ludności, które trudno jest opisać z powodu kryzysów dotykających planetę". Jak zauważa, można powiedzieć, że wykorzystywanie pracy dzieci "nie zmniejszyło się w porównaniu z poprzednimi latami, a wynika to ze wzrostu ubóstwa spowodowanego zmianami klimatycznymi, wojnami i głodem". W rezultacie rodziny w trudnej sytuacji polegają na pracy dzieci, aby złagodzić swoje problemy ekonomiczne.

"Warto wspomnieć, że około 500 milionów dzieci żyje w strefach wojennych, a 1 miliard dzieci żyje w 33 krajach dotkniętych zmianami klimatu" – podkreśla rzecznik. Ponadto są dzieci żyjące na obszarach, gdzie głód doprowadził do wysokich wskaźników niedożywienia. "To błędne koło, w którym wykorzystywanie pracy dzieci zakorzenia się na obszarach już spustoszonych przez inne problemy społeczne i właśnie tam odnotowuje znaczące liczby" – zaznacza Iacomini.

Rzecznik UNICEF Włochy przypomina o zaangażowaniu agencji ONZ w tej dziedzinie. "Interweniujemy na szczeblu rządowym w każdym kraju, zwłaszcza w tych najbardziej wrażliwych na tę kwestię, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska i Bliski Wschód, aby prowadzić dialog z rządami w celu podniesienia na poziomie legislacyjnym progów wiekowych dla świadomej pracy. Jednak to w mikro-sytuacjach znajdujemy najbardziej alarmujące dane w globalnym obrazie, który dla dzieci na świecie przeżywa najgorszy czas".

Sytuacja we Włoszech

Według UNICEF, we Włoszech prawie 1 na 15 nieletnich w wieku od 7 do 15 lat doświadczył pracy zarobkowej. Co więcej, liczba nieletnich żyjących w absolutnym ubóstwie osiągnęła obecnie 1,382 tys., 12,1 proc. rodzin z nieletnimi żyje w absolutnym ubóstwie, a 1 na 4 pary z dziećmi jest zagrożona ubóstwem. W badaniu organizacji pozarządowej Save the Children, opublikowanym z okazji Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci plaga wczesnej pracy we Włoszech dotknęła 336 tysięcy nieletnich w wieku od 7 do 15 lat w 2023 roku, na różne sposoby. Około 58 tysięcy nieletnich w wieku od 14 do 15 lat było zaangażowanych w pracę, która była szkodliwa dla ich edukacji i dobrostanu psychofizycznego.

Plaga pracy nierejestrowanej

Zjawisko to może być jeszcze bardziej powszechne, jeśli weźmie się pod uwagę, że praca dzieci jest w dużej mierze nierejestrowana i będzie się pogarszać, ponieważ coraz więcej rodzin z dziećmi popada w ubóstwo. Postępy w ograniczaniu ubóstwa poczynione w ciągu ostatnich 20 lat zostały gwałtownie zatrzymane z powodu konfliktów zbrojnych, wpływu pandemii Covid-19 i kryzysu klimatycznego.

Mattarella: walka z porzucaniem nauki

Prezydent Włoch, Sergio Mattarella, w oświadczeniu przed Dniem Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci podkreślił, że "walka z porzucaniem nauki stanowi ważne ograniczenie wykorzystywania pracy dzieci". "Wśród migrantów", kontynuował Mattarella, "jest wielu nieletnich bez opieki, którzy ryzykują, że staną się robotnikami-widmami, wykonując prace nieadekwatne do ich wieku, a nawet znikając nielegalnie w oczach społeczności, którym się powierzyli, porzucając swoje ziemie pochodzenia.

Czytaj też:
Opublikowano raport na temat współczesnego niewolnictwa w Pakistanie
Czytaj też:
Wielka Brytania będzie deportowała nielegalnych migrantów. Ostry sprzeciw biskupów

Źródło: KAI
Czytaj także