Ostrożni wobec Rosji

Ostrożni wobec Rosji

Dodano:   /  Zmieniono: 
 
Dla krajów Grupy Wyszehradzkiej ważniejszy jest interes narodowy niż unijne sankcje wobec państwa Putina. Potępiają agresję na Ukrainę, ale w sprawach ograniczeń w handlu chcą mieć swobodę decyzji.

Szukając odpowiedzi na pytanie: „Czy to jest nasza wojna?”, w opublikowanej w ostatnim numerze „Do Rzeczy” dyskusji poświęconej rosyjsko-ukraińskiemu konfliktowi starli się na argumenty rzecznicy polityki odwołującej się do systemu wyższych wartości – Bronisław Wildstein i Piotr Semka – ze zwolennikami Realpolitik – Rafałem A. Ziemkiewiczem i Piotrem Zychowiczem. Istnieje jednak jeszcze przynajmniej jeden ważny punkt odnie- sienia, który w rozważaniach o kierunkach polskiej polityki zagranicznej powinniśmy uwzględnić. Mowa o polityce, którą wobec rosyjsko-ukraińskiego kryzysu prowadzą pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. (...)

Cały artykuł dostępny jest w 37/2014 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Maciej Szymanowski
Czytaj także