Bezrobocie w Polsce wciąż wyjątkowo niskie

Bezrobocie w Polsce wciąż wyjątkowo niskie

Dodano: 
Urząd Pracy
Urząd Pracy Źródło:PAP / Wojciech Pacewicz
W całej Europie poprawiła się sytuacja na rynku pracy – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Bezrobocie w Polsce w sierpniu wciąż było jednym z najniższych w Unii Europejskiej i wyniosło zaledwie 3,4 proc.

Dla porównania: w całej Unii Europejskiej bezrobocie w sierpniu wyniosło 6,8 proc., co oznacza spadek w porównaniu z lipcem o 0,1 punktu procentowego. Średnia w strefie euro jest jeszcze wyższa i wynosi 7,5 proc., choć i tu nastąpiła niewielka poprawa o 0,1 punktu procentowego. Mimo polepszenia sytuacji na rynku pracy wciąż zdecydowana większość (12,1 mln osób) z 14,469 mln bezrobotnych w Unii Europejskiej mieszka w krajach strefy euro.

Artykuł został opublikowany w 40/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także