KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach

KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach

Dodano: 3
Komisja Europejska
Komisja Europejska Źródło: Pixabay
Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia i wdrożenia unijnych przepisów ws. współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w kontekście korzystania przez podatników z platform cyfrowych – poinformowała KE.

W marcu 2021 r. Rada przyjęła zmianę dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (dyrektywa 2021/514)

Podatkowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych

Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, platformy cyfrowe, takie jak strony internetowe i aplikacje mobilne, które umożliwiają podatnikom sprzedaż towarów, oferowanie usług osobistych online i offline lub wynajem nieruchomości lub środków transportu, muszą zgłaszać tych podatników i ich działalność gospodarczą.

Informacje te pomogą organom podatkowym w państwach członkowskich tych konkretnych podatników zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania lub błędnej sprawozdawczości za pośrednictwem platform cyfrowych. Wszystkie państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i poinformować o tym Komisję do dnia 31 grudnia 2022 r.

Polska, podobnie jak Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia i Rumunia nie poinformowały Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia i dokończenie ich transpozycji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

Zmiany planowane przez resort finansów

Media już w październiku ubiegłego roku podawały, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, który m.in. zwiększy obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych na temat działających za ich pośrednictwem sprzedawców.

Tak wynika z założeń projektu ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych - opublikowanego 28 października 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej już w 2023 roku – relacjonował serwis ksiegowosc.infor.pl.

Czytaj też:
Jak rząd psuje podatki
Czytaj też:
Ustawa wiatrakowa. Głos zabrała minister Moskwa

Źródło: ISBnews/ksiegowosc.infor.pl.
Czytaj także