Porozumienie Polski i Słowacji ws. szlaku Via Carpatia

Porozumienie Polski i Słowacji ws. szlaku Via Carpatia

Dodano: 
Stanislav Beno, Vladimir Jacko, Tomasz Żuchowski
Stanislav Beno, Vladimir Jacko, Tomasz Żuchowski Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Strony polska i słowacka zawarły porozumienie ws. stworzenia transgranicznego połączenia drogowego w ciągu szlaku Via Carpatia.

– Via Carpatia to projekt transeuropejski, w którego realizację jest zaangażowanych wiele państw Europy Środkowej i Wschodniej. Polsko-słowacka współpraca, dzięki dzisiejszemu porozumieniu, wkracza w kolejny, jeszcze bardziej zaawansowany, etap i przybliża nas do finału, jakim jest budowa tej trasy na całym jej przebiegu – powiedział na piątkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W imieniu Polski porozumienie podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), natomiast Słowację reprezentowała Národná Diaľničná Spoločnosť (NDS), odpowiedzialna między innymi za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu.

Umowa umożliwi sprawną realizację połączenia drogowego pomiędzy Polską i Słowacją w ciągu trasy Via Carpatia. Porozumienie ma związek z przyznaniem na inwestycję środków z unijnego instrumentu "Łącząc Europę".

Budowa szlaku Via Carpatia

W październiku 2022 roku GDDKiA podpisała umowę na dofinansowanie z programu unijnego realizacji odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek. Zakres inwestycji po stronie polskiej dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej przy granicy państwowej o długości ponad 18 kilometrów wraz z niezbędną infrastrukturą.

Druga część trasy zostanie zrealizowana przez słowackiego partnera w ciągu drogi ekspresowej R4. Projekt ujęty w porozumieniu dotyczy aktualizacji studium wykonalności.

Inwestycja stanowić będzie część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, a jej realizacja przyniesie korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne, o czym informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Program unijny "Łącząc Europę"

Na dofinansowanie budowy transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją przeznaczonych zostanie ze środków unijnego programu "Łącząc Europę" ponad 326 mln euro. Beneficjentem zadania na terenie Polski będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt "Łącząc Europę" to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej Unii Europejskiej projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terytorium Polski szlak będzie mieć około 700 kilometrów długości. W eksploatacji jest już blisko 260 kilometrów trasy, a w realizacji prawie 280 kilometrów. W Polsce w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Czytaj też:
Morawiecki spotkał się z premierem Słowacji: Nasza pozycja w UE będzie tak silna, jak silne będą więzy naszej współpracy
Czytaj też:
Trójmorze szansą dla UE

Źródło: PAP MediaRoom
Czytaj także