Dobre wieści z GUS. Znaczny wzrost płac

Dobre wieści z GUS. Znaczny wzrost płac

Dodano: 
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym br. wzrosło o 13,6 proc. r/r.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,8 proc. r/r – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), publikując nowe dane dot. polskiej gospodarki.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,6 proc. i wyniosło 7065,56 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 526,3 tys. etatów – podano w komunikacie. Konsensus rynkowy to 12 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Spada produkcja przedsiębiorstw

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 1,2 proc. r/r w lutym 2023 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4 proc.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,1 proc. "Spośród głównych grupowań przemysłowych w lutym br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,9 proc., dóbr związanych z energią – o 7,9 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 5,8 proc. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 11 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,8 proc." – czytamy dalej.

Spadek produkcji przemysłowej w większości działów

Jednocześnie spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2023 r.

"Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 23,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 15,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,8 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 11,7 proc., mebli – o 8,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,4 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,7 proc." – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
Inflacja w UE. Gdzie jest gorzej niż w Polsce?

Źródło: ISBnews
Czytaj także