Jak 800 plus wpłynie na poziom inflacji? MAP publikuje specjalną analizę

Jak 800 plus wpłynie na poziom inflacji? MAP publikuje specjalną analizę

Dodano: 10
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewnia, że waloryzacja świadczenia 500 plus będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę.

Program 500 plus to sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Program obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, jednak od lipca 2019 roku program został rozszerzony także na pierwsze dziecko. Z kolei podczas majowej konwencji programowej PiS prezes Kaczyński zapowiedział waloryzację świadczenia do kwoty 800 zł. Obecnie świadczeniem jest objętych 6,5 miliona dzieci, a w ciągu 7 lat na 500 plus przeznaczono kwotę ponad 220 mld zł.

Jak 500 plus wpłynęło na gospodarkę

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało komunikat poświęcony waloryzacji świadczenia. W tekscie przypomniano, że już w 2015 roku pomysł wprowadzenia podstawowego świadczenia na drugie i kolejne dzieci spotkał się z dużą krytyką. Zarzucano wówczas, że ten program zdewastuje finanse państwa i Polskę czeka scenariusz grecki.

"W 2016 roku relacja długu publicznego do PKB wynosiła 54,5 proc. w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa było to 45,7 proc. Doszło zatem do redukcji omawianego wskaźnika przy utrzymaniu zadowalającej rentowności polskiego zadłużenia" – czytamy.

MAP podkreśla, że niesłuszne okazały się również przewidywania, że 500 plus spowoduje dezaktywizację zawodową. "Obawa ta okazałą się bezpodstawna. W I kwartale 2016 roku liczba pracujących kobiet (w wieku 20 – 49, dane za Eurostatem) wynosiła w Polsce 5,23 mln. W IV kwartale 2022 roku było to 5,54 mln" – podkreśla resort.

Z danych GUS wynika ponadto, że stopa ubóstwa skrajnego wśród dzieci spadła w 2016 roku do poziomu 6 proc. w porównaniu z 9 proc. w 2015 roku. Dalej zaś utrzymywała się na poziomie 4-5 proc.

MAP: Waloryzacja to dobry pomysł

Resort zapewnia, że waloryzacja świadczenia nie będzie mieć negatywnych skutków dla polskiej gospodarki. Resort opublikował analizę wykonaną przy użyciu modelu makroekonomicznego SFC (ang. Stock-Flow Consistent) posiadanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, który umożliwia badania wzajemnych zależności między sektorami gospodarki oraz instrumentami finansowymi.

Waloryzacja będzie oznaczać zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych na kwotę ok. 24 mld zł rocznie, co oznacza wzrost wydatków na świadczenia społeczne o ok. 6 proc. w 2024 r. Wyższe dochody i majątek dadzą bodziec do nieznacznego wzrostu konsumpcji prywatne - przekonuje resort.

Analiza MAP: Wyższy popyt i inwestycje

"Wyższe dochody i majątek dadzą bodziec do nieznacznego wzrostu konsumpcji prywatnej: ta zwiększy się o ok. 0,25 proc. w 2024 r. w ujęciu realnym (czyli z uwzględnieniem inflacji). Wyższy majątek gospodarstw domowych podniesie również inwestycje: wzrosną one o ok. 0,65 proc. w 2024 r. Skumulowany efekt wzrostu konsumpcji oraz inwestycji pociągnie za sobą wzrost realnego PKB o ok. 0,25 proc. w 2024 r. Wyższy popyt na dobra spowoduje zwiększenie popytu na pracę: spadnie zatem liczba bezrobotnych (o ok. 1,4 proc. w 2024 r.) przy jednoczesnym wzroście płac o ok. 0,15 proc. w 2024 r." – czytamy w raporcie.

MAP zapewnia, że wyższy popyt będzie praktycznie neutralny jeśli chodzi o wskaźnik inflacji. Zgodnie z modelem, szacowany wzrost cen dóbr krajowych wyniesie około 0,03 proc. w 2024 r. – twierdzi resort.

Czytaj też:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia stan polskiej gospodarki
Czytaj też:
Buda: Dane pokazują, że inflacja jest w mocnym trendzie spadkowym
Czytaj też:
Sasin: Marka "Made in Poland" jest pożądana na świecie

Źródło: gov.pl
Czytaj także