Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia stan polskiej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia stan polskiej gospodarki

Dodano: 8
Banknot 100 zł, zdjęcie ilustracyjne
Banknot 100 zł, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
MFW zakończył przegląd za 2022 r., w którym pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz perspektywy jej dalszego wzrostu.

Według MFW, władze Polski wdrożyły skuteczną politykę wspierania uchodźców z Ukrainy.

26 maja 2023 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyjęła raport z corocznego przeglądu gospodarki krajowej w ramach artykułu IV Statutu MFW.

Wzrost Produktu Krajowego Brutto

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) na poziomie 0,3 proc. w 2023 r., a dzięki ożywieniu w kolejnych latach wzrost wyniesie 2,4 proc. w roku 2024 oraz 3,7 proc. w roku 2025.

Mimo prognozy znaczącego spadku inflacji z 16,6 proc. na koniec 2022 r. do prognozowanego poziomu 7,7 proc. na koniec 2023 r, MFW przewiduje, że dopiero pod koniec 2025 r. zostanie osiągnięta górna granica celu inflacyjnego NBP. Głównym wyzwaniem polityki gospodarczej obecnie jest obniżenie inflacji bez nadmiernego osłabiania wzrostu gospodarczego. Polityka pieniężna w dalszym ciągu powinna reagować na zmieniające się dane i warunki.

W ocenie Funduszu, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. pozostanie na poziomie około 50 proc. PKB, a deficyt sektora wyniesie 4,5 proc. PKB. Zdaniem MFW, Polska stoi obecnie w obliczu nowej presji fiskalnej w postaci zwiększonych wydatków na obronę, niższych dochodów podatkowych i wyższych kosztów obsługi długu.

Fundusz pozytywnie ocenia stabilność sektora bankowego w Polsce. Potencjalnym wyzwaniem jest m.in. ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych.

Cele transformacji energetycznej

Według MFW, osiągnięcie celów transformacji energetycznej przez Polskę będzie wymagało istotnych działań, zwłaszcza w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii.

Priorytetem powinno być odejście od węgla, rozważenie wprowadzenia podatku węglowego oraz wzrost udziału energii odnawialnej.

Czytaj też:
Premier: Wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek
Czytaj też:
Bruksela oceniła polską gospodarkę. Komunikat KE

Źródło: Ministerstwo Finansów / PAP MediaRoom
Czytaj także