Fit for 55. Rada UE przyjęła pakiet dotyczący unijnego rynku gazu i wodoru

Fit for 55. Rada UE przyjęła pakiet dotyczący unijnego rynku gazu i wodoru

Dodano: 
Unia Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Unia Europejska, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę ustanawiające zasady wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu.

Nowe przepisy mają sprzyjać przejściu w systemie energetycznym na gazy odnawialne i niskoemisyjne, w szczególności wodór, z myślą o osiągnięciu celów UE w zakresie dekarbonizacji.

Pakiet gazowy określa zasady organizacji rynku gazu ziemnego i ustanawia ramy dla rozwoju przyszłego rynku wodoru, w tym dedykowanej infrastruktury wodorowej. Zawiera szczegółowe zasady transportu, dostaw i magazynowania gazu ziemnego i wodoru.

Nowe przepisy wzywają do zintegrowanego i przejrzystego planowania sieci w całej UE, zgodnie z zasadą "przede wszystkim efektywność energetyczna". Operatorzy sieci gazowych i wodorowych mają przygotować 10-letni plan rozwoju sieci w UE – czytamy w komunikacie.

Planowane jest również utworzenie stałej platformy agregacji popytu.

Wycofanie paliw kopalnych

Aby zapewnić wycofywanie paliw kopalnych, od 2049 r. nie będą już zawierane długoterminowe umowy na gaz kopalny. Nowe przepisy mają promować stosowanie gazu odnawialnego i gazu niskoemisyjnego, w szczególności wodoru w regionach, w których dotychczas korzystano z węgla.

Państwa członkowskie mają zapewnić obniżki i zachęty taryfowe, aby ułatwić integrację rynków i systemów, zwłaszcza w przypadku rodzącego się rynku wodoru, a tym samym zapewnić sprawiedliwą transformację.

Utworzony zostanie także dobrowolny mechanizm wsparcia rynku wodoru przez pięć lat.

Państwa członkowskie obejmują ochronę przed odłączeniami i wyznaczanie dostawców ostatniej szansy w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Rozporządzenie i dyrektywa mają zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio sześć miesięcy po jego opublikowaniu.

Jeśli chodzi o dyrektywę, państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie swojego ustawodawstwa krajowego do zapisów dyrektywy.

Pakiet fit for 55

Pakiet dotyczący rynków wodoru i gazu dekarbonizowanego stanowi część pakietu legislacyjnego Fit for 55 i ma na celu aktualizację istniejących rozporządzeń i dyrektyw w sprawie gazu przyjętych w 2009 r.

Zaktualizowane rozporządzenie i dyrektywa, oba formalnie przyjęte dzisiaj, zostały przedstawione jako wniosek przez KE w 2021 r.

Negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu tekstów rozpoczęły się 1 czerwca 2023 r. Końcowe porozumienie w sprawie dyrektywy osiągnięto w listopadzie, a w sprawie rozporządzenia – w grudniu 2023 r.

Czytaj też:
Zielony Ład. Kto zawinił?

Czytaj także