PKP Cargo w dramatycznej sytuacji. Część załogi skierowana na nieświadczenie pracy

PKP Cargo w dramatycznej sytuacji. Część załogi skierowana na nieświadczenie pracy

Dodano: 
Pociąg PKP Cargo na zdjęciu ilustracyjnym
Pociąg PKP Cargo na zdjęciu ilustracyjnym Źródło:Wikimedia Commons
PKP Cargo w ramach realizacji programu naprawczego podjęło decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy.

"Wprowadzenie rozwiązania w postaci tzw. nieświadczenia pracy jest trudną koniecznością w PKP Cargo SA – w obliczu spadającej sprzedaży i wykonania pracy przewozowej, a także nie ukrywajmy – obecnie widocznego gołym okiem przerostu zatrudnienia. Najważniejszym aspektem tzw. nieświadczenia pracy jest fakt, że utrzymujemy wszystkie miejsca pracy. Natomiast to, co będzie się działo w II połowie 2024 r. uzależnione jest między innymi od tego, jakie wymierne wyniki przyniesie tzw. nieświadczenie pracy" – powiedział p.o. prezesa spółki Marcin Wojewódka, cytowany w komunikacie.

Dodał, że bardzo ważnym elementem wdrożenia nieświadczenia pracy był dialog ze stroną społeczną. – Także teraz dla sukcesu oraz efektów tego rozwiązania kluczowa będzie postawa związków zawodowych. Osobiście liczę na wsparcie z ich strony, bo do tej pory na naszych spotkaniach deklarowali tak wolę współpracy, jak też wskazywali na wręcz konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji PKP Cargo. Teraz przyszedł czas powiedzieć: "sprawdzam" – podkreślił.

PKP Cargo szuka oszczędności

Rozwiązanie w postaci tzw. nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP Cargo w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności – zapewnia spółka.

Wprowadzenie tzw. nieświadczenia pracy jest w obecnej sytuacji spółki koniecznością w świetle jej sytuacji – tak operacyjnej, jak i finansowej, a także w świetle prognoz wykonania pracy przewozowej na 2024 rok. "Kierując się wolą prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego, wdrożenie tzw. nieświadczenia pracy zostało poddane przez spółkę konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w PKP Cargo, mimo że wymóg takich konsultacji nie wynika z przepisów zakładowego prawa pracy obowiązujących w spółce" – czytamy.

Wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostały zaproszone do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Uwagi można było przedkładać do dnia 23 maja 2024 roku. Większość przekazanych propozycji, które zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez zarząd.

Nieświadczenie pracy, czyli co?

Nieświadczenie pracy obejmie maksymalnie do 30 proc. załogi na okres 12 miesięcy. W okresie nieświadczenia pracy pracownik otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy.

W okresie nieświadczenia pracy pracownik pozostaje cały czas w stosunku pracy, a okres ten zalicza się do okresu zatrudnienia i do uprawnień pracownika, wynikających ze stosunku pracy (staż pracy, uprawnienie do urlopu wypoczynkowego, zachowanie uprawnienia do jego wymiaru, itd.). Nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biur centrali spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej – wyjaśniono.

"Zarząd spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przegotowań" – napisano w komunikacie.

Pierwszy przewoźnik w Polsce, drugi w UE

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Czytaj też:
Prezesi PKP o przyszłości i perspektywach polskich kolei

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także