Produkcja przemysłowa w Polsce leci na łeb, na szyję. GUS podał dane za maj

Produkcja przemysłowa w Polsce leci na łeb, na szyję. GUS podał dane za maj

Dodano: 
Pracownik w fabryce na zdjęciu ilustracyjnym
Pracownik w fabryce na zdjęciu ilustracyjnym Źródło: Unsplash
Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych spadła w maju o 1,7 proc. w skali roku, a w ujęciu miesięcznym o 4,6 proc. Spadki odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu – podał GUS.

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,7 proc. w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadła o 4,6 proc. – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

twitter

Produkcja przemysłowa w Polsce. Oto, co pokazują dane GUS

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 13,4 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,2 proc., wyrobów z metali – o 8 proc., metali – o 6,9 proc., napojów – o 6,3 proc., mebli – o 5 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 3,7 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,1 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 6,0 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,5 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 4,9 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,3 proc., artykułów spożywczych – o 2,2 proc.

W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 13,3 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,9 proc., w produkcji wyrobów z metali – o 8,8 proc., maszyn i urządzeń – o 8,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 7,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6 proc.

"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 5,1 proc., w produkcji napojów – o 4,6 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 4,3 proc." – czytamy w komunikacie GUS.

Czytaj też:
Ponad 7 tys. zł. GUS podał, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także