Jednakowe szanse dla wszystkich
Artykuł sponsorowany

Jednakowe szanse dla wszystkich

Dodano: 
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, wdrażanie konwencji o ich prawach, zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych czy usługi opiekuńcze dla osób z dysfunkcjami to tylko niektóre z działań realizowanych dla tej grupy przy wsparciu Funduszy Europejskich. Dzięki nim niepełnosprawni mogą się usamodzielnić i swobodnie korzystać z budynków użyteczności publicznej, innowacyjnych mebli kuchennych dostosowanych do ich potrzeb czy programu mieszkalnictwa wspomaganego. Długa lista życzeń i potrzeb wdrażana jest w życie dzięki unijnym programom oraz dotacjom.

Z programu Kapitał Ludzki, realizowanego w latach 2007–2015, różnymi rodzajami pomocy objęto ponad 360 tys. osób z niepełnosprawnościami. W latach 2014–2020 bardzo duży nacisk kładziony jest na uwzględnianie potrzeb tej grupy we wszystkich projektach, na które jest przyznawane unijne dofinansowanie. Wszyscy – bez względu na specyfikę indywidualnych potrzeb – powinni mieć równy dostęp do informacji o Funduszach Europejskich oraz do udziału w dofinansowanych projektach, a także swobodę korzystania z efektów realizowanych inwestycji.

Realizatorzy projektów i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich w działaniach komunikacyjnych muszą dbać nie tylko o treść, lecz także o formę przekazu, przystępność i prostotę języka. Strony internetowe, platformy e-learningowe, broszury i publikacje umieszczane w sieci powinny spełniać wymogi międzynarodowego standardu określającego wytyczne dla stron www, m.in. ułatwienia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak funkcja powiększania czy odsłuchiwania tekstu. Jeżeli w projekcie biorą udział osoby niedowidzące, materiały drukowane powinny być dostępne w języku Braille’a. Osoby z niepełnosprawnością słuchową powinny móc skorzystać z pomocy w porozumiewaniu się, np. w postaci pętli indukcyjnej czy wideo tłumacza języka migowego. Organizatorzy szkoleń, konferencji czy innych spotkań współfinansowanych z unijnych dotacji powinni zapewnić lokalizacje dostępne dla wszystkich pod względem architektonicznym, a w razie zgłoszenia takiej potrzeby również transport i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Korzystaj z Funduszy Europejskich bez barier – Ministerstwo Rozwoju radzi:

  • Odwiedź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w swojej okolicy lub wejdź na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • Znajdź projekt, który rozwinie Twój potencjał albo dostarczy Ci usług, których potrzebujesz. Wybieraj spośród wszystkich dostępnych projektów, również z tych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.
  • Kiedy będziesz dokonywał zgłoszenia, poinformuj Projektodawcę o potrzebach wynikających z rodzaju i stopnia Twojej niepełnosprawności. Śmiało wyrażaj swoje potrzeby, nawet jeśli brzmią niestandardowo. Każde zgłoszenie musi być indywidualnie rozpatrzone.
  • Poznaj swoje prawa – zapoznaj się z treścią i informacjami na stronie www.power.gov.pl/dostepnosc

Na jakie usprawnienia można liczyć?
Fundusze Europejskie bez barier - Projekt dostępny dla wszystkich

Artykuł został opublikowany w 45/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także