Macierewicz: Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola

Macierewicz: Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola

Dodano: 60
Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
– Niepodległość jest podstawowym warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dzisiaj wartości poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola – mówił w Sejmie marszałek-senior Antoni Macierewicz.

Antoni Macierewicz powiedział we wstępie, że to poświecenie narodu doprowadziło w długim procesie po 1989 roku do odzyskania niepodległości. – Niepodległość jest podstawowym warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dzisiaj wartości poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola – dodał.

Macierewicz: Zbrodnia stanu wojennego nie została ukarana

Marszałek-senior zauważył, że chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, to odpowiedzialność za "ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu" spada na parlamentarzystów obecnej kadencji. – Zbrodnia stanu wojennego nie została ukarana. Stan wojenny to setki zabitych, tysiące więzionych. To przede wszystkim przygotowanie długotrwałej struktury grabieży narodu, wywłaszczenia z owoców jego pracy. To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o oporze Żołnierzy Wyklętych. To smutne dziedzictwo nie zostało przekreślone – wskazywał.

Macierewicz odniósł się też do środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, wymiarze sprawiedliwości i w mediach. – Wiemy jakie są zagrożenia geopolityczne, wynikające z utopijnej próby budowania neosocjalistycznego imperium i kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym. Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swojej niepodległości i odbudować potencjału demograficznego, musi upaść. Wiemy przed czym chcemy się bronić i dokąd chcemy dojść – mówił.

Macierewicz zwrócił też uwagę, że obecny Sejm będzie najbardziej reprezentatywny w historii. – Chociaż reprezentując wszystkie nurty polityczne narodu polskiego, jest ten Sejm bardzo zróżnicowany, to absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych, katolickich – dodał.

twitter

Macierewicz: Zwracam się o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego

– Zwracam się do wszystkich pań posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Zwracam się o szacunek dla niepodległościowego wysiłku narodu polskiego, dla milionów ofiar okupacji niemieckiej i sowieckiej. Dla utraconych szans przez tysiące odrzuconych, lekceważonych i pogardzanych. Przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej, siły narodowej, stali się wreszcie gospodarzami we własnym domu. To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Czas więc zacząć wnosić gmach niepodległego państwa polskiego opartego na zasadach wywiedzonych z chrześcijańskiej nauki społecznej. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem, doskonale wiemy jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender – powiedział marszałek-senior.

Antoni Macierewicz podkreślił też, że każdy powinien przestrzegać Konstytucji. Jak zauważył, jej trzy artykuły tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. – To artykuł 8, 18 i 38 Konstytucji (...) Żaden przepis nie jest ważniejszych dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego. I wreszcie artykuł 38 mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne, a RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te trzy artykuły Konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie, bez względu na opcję polityczne, zgodzą się współdziałać tu, w Sejmie, w oparciu o te właśnie zasady – powiedział.

Czytaj też:
Prezydent Andrzej Duda: Polacy zdali doskonale swój egzamin wyborczy

Źródło: DoRzeczy.pl
 60
Czytaj także