KrajRada Europy żąda od Polski poszerzenia dostępu do aborcji i karania szpitali, które jej nie wykonują

Rada Europy żąda od Polski poszerzenia dostępu do aborcji i karania szpitali, które jej nie wykonują

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
Dodano 141
Komitet Ministrów Rady Europy wezwał polskie władze do stworzenia procedur ułatwiających aborcyjne zabijanie dzieci. Instytucja domaga się także zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Komitet żąda ułatwienia możliwości wniesienia sprzeciwu wobec decyzji lekarza, który odmówił wykonania aborcji. Urzędnicy chcą, aby władze wyciągały konsekwencje w stosunku do placówek medycznych nieprzeprowadzających aborcji.

Komitet Ministrów jest organem Rady Europy odpowiedzialnym za monitorowanie procesu wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie, które przegrały proces. Wezwanie jest związane z rzekomym niewykonywaniem przez Polskę wyroków Trybunału w Strasburgu. ETPC stwierdził w nich, że jeśli państwo dopuszcza aborcję w określonych przypadkach (np. zagrożenia dla zdrowia matki, ciężkiej choroby płodu czy gwałtu), to powinno stworzyć specjalne procedury, które zagwarantują, że każda matka będzie mogła bez kłopotu uśmiercić swoje nienarodzone dziecko.

W 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy zagwarantowały wszystkim pacjentom dwie procedury umożliwiające weryfikację niezadowalającej opinii lekarskiej – prawo do żądania drugiej opinii lekarskiej lub zwołania konsylium lekarskiego oraz prawo wniesienia sprzeciwu na opinię lub orzeczenie lekarza do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komitet Ministrów konsekwentnie uznaje jednak przyjęte rozwiązania prawne za niezadowalające. W jego ocenie pacjenci zbyt rzadko korzystają z prawa wniesienia sprzeciwu, co ma świadczyć o niskiej efektywności wprowadzonego środka. Komitet domaga się zatem ułatwienia procedury wnoszenia sprzeciwu. Poskutkowałoby to większą możliwością przeprowadzania aborcji. Urzędnicy oczekują również nowelizacji przepisów o sprzeciwie sumienia, tak aby szpitale, w których lekarz odmówi aborcji, udzielały informacji o tym, kto i gdzie będzie mógł uśmiercić nienarodzone dziecko.

Organ Rady Europy żąda też zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze odmawiają aborcji z powodu sprzeciwu sumienia. Ponadto, Komitet domaga się wyciągnięcia wobec szpitali nieprzeprowadzających aborcji konsekwencji cywilnoprawnych (finansowych), z uwagi na nieprzestrzeganie warunków kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które – wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu z 7 października 2015 r. – w zakresie ginekologii i położnictwa nadal przymusowo obejmują aborcję.

„Wbrew twierdzeniom Komitetu Ministrów, wszystkie wyroki ETPC w sprawach aborcyjnych zostały przez Polskę wykonane do takiego stopnia, na jaki pozwala obowiązujące w Polsce prawo, co do zasady chroniące ludzkiego życia od momentu poczęcia. Formułując takie żądania pod adresem Polski, Komitet Ministrów wykracza poza swoją rolę. Trybunał w Strasburgu zobowiązał Polskę do wprowadzenia procedury umożliwiającej weryfikację decyzji lekarza, także tej stwierdzającej brak występowania przesłanek do uchylających karalność aborcji i władze polskie wprowadziły aż dwie takie procedury. Trybunał wyraźnie podkreślił, że o zakresie ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej decydują państwa-strony Konwencji. Komitet nie ma więc żadnych podstaw do narzucania Polsce szczegółowych rozwiązań, które de facto prowadzić mogą do obniżenia poziomu tej ochrony w Polsce. Jeszcze bardziej krytycznie należy odnieść się do apelu o piętnowanie i zbieranie informacji na temat szpitali, w których nie przeprowadza się aborcji, co może prowadzić do stygmatyzacji lekarzy korzystających z wolności sumienia, zagwarantowanej w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – powiedziała Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj także:
Pandemia koronawirusa a chrześcijaństwo. Ważny apel do rządzących i wiernych
Czytaj także:
"Ciekawe, że nikt nie twierdzi, że to zlepek komórek". Zaskakujący wpis Siarkowskiej nt. aborcji

/ Źródło: Ordo Iuris

Czytaj także

 141
 • wasz odmieniec IP
  Rada Europy żąda od Polski poszerzenia dostępu do aborcji i karania szpitali, które jej nie wykonują
  Niech ta rada zaprzestanie okradania dzieci to aborcja zniknie!
  Gdyby ludzkość zrozumiała, że nie dopłaca nic do dzieci to nie wiedziałaby co to aborcja. Czy Wy wiecie Polacy, że nikt nigdy na dzieci nie pracował tylko na siebie. Tyle ile ty pomożesz dziecku w dzieciństwie tyle ono musi ci oddać na emeryturze to jaką tu macie pomoc może wy inną matematykę znacie.
  Od kiedy Bismarck wprowadził emerytury pogorszyło się dzieciom to matematyka.Polepszyło się za to bezdzietnym, gejom, lesbijkom, księżom itd.
  Bismarck popełnił błąd wprowadzając składki emerytalne, bo powinien w tym samym czasie wprowadzić składki za swoje dzieciństwo. To, że on popełnił błąd ekonomiści świata nie rozumieją i się tego błędnego rozumowania trzymają do dziś. Życie człowieka ma 2 okresy nieprodukcyjne to dzieciństwo i emerytura i nie wystarcza na jeden z nich zapracować a drugi ukraść dzieciom to, dlatego ludzkość wpadła na to, że dzieci wymagają pomocy, bo wcześniej je okradła to matematyka!
  Dodaj odpowiedź 3 0
    Odpowiedzi: 0
  • otto III IP
   Dzisiejsza Unia to kontynuacja tego co w Europie było najgorsze. Nie zapobiegła patologi po  byłej Jułgoslawi, wręcz jej sprzyjała , by w  bardziej wyuzdanej formie rozwinąć ją w UE, spadkobierczyni totalitaryzmu.
   Nie , nie nie... dla takiej.
   Dodaj odpowiedź 2 0
     Odpowiedzi: 0
   • oberżysta IP
    Co można oczekiwać od posraji umocowanych w UE chyba tylko samo-eutanazji?
    Dodaj odpowiedź 3 0
      Odpowiedzi: 0
    • Wszystko Wiedzacy IP
     Tak sie zaczyna przemienienie rodzaju ludzkiego w hodowle.
     Dodaj odpowiedź 24 0
       Odpowiedzi: 0
     • (wujek) Olek IP
      "Hitler już dawno nie żyje Ale ideologia Narodowo Socjalistyczna wiecznie żywa." - Skąd sie to wzięło? To wynik "nauk" dwóch kuzynów, panow Darwin i Galton, protestanckich Anglosasow: Rassenkunde, "higiena" rasowa i eugenika, która "pomaga" odróżnić życie warte życia od tego nie wartego życia. Zabić znaczy tu niekiedy "zbawić". Stosowana do dzisiaj, całkiem bez Hitlera jak najbardziej w nordyjskich i anglosaskich krajach, POstępowych i .Nowoczesnych, raczej nie w dzisiejszym DEU, a w B, NL, DK, S, AUS, CAN i USA.
      Dodaj odpowiedź 36 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także