W nocy Senat wykreślił część przepisów z tarczy antykryzysowej

W nocy Senat wykreślił część przepisów z tarczy antykryzysowej

Dodano: 174
Tomasz Grodzki podczas obrad Senatu
Tomasz Grodzki podczas obrad Senatu / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W nocy ze środy na czwartek Senat wprowadził 78 poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, a część przepisów przyjętych przez Sejm wykreślił.

Trzecia wersja tarczy antykryzysowej ma przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii koronawirusa. Wśród kilkudziesięciu poprawek wprowadzonych do ustawy przez senatorów jest m.in. podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania takiej zapomogi osobom poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE.

Senat przyjął też poprawkę wydłużającą czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii. Te same przepisy mają dotyczyć osób, które są objęte przepisami ubezpieczenia społecznego rolników – czytamy w komunikacie po posiedzeniu izby.

Za podjęciem nowelizacji tarczy 3.0. głosowało 95 senatorów, jeden się wstrzymał.

Wybór prezesa UKE

Senatorowie zdecydowali o wykreśleniu znacznej części artykułów, które ich zdaniem wykraczały poza materię omawianej regulacji prawnej i nie miały bezpośredniego związku z zapobieganiem skutkom epidemii. Akceptacji nie uzyskały m.in. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

Senat wykreślił z tarczy zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które związane były z elektronizacją niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw oraz zapisy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w tym pozbawienia Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Akceptacji nie uzyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

Wsparcie dla samorządów

Izba przyjęła poprawki przewidujące m.in.: zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych; zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020–21; objęcie wsparciem finansowym firm autobusowych.

Senatorowie przyjęli też poprawkę umożliwiającą zdalne obradowanie radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodzili się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

Biuro prasowe Senatu podaje, że izba przyjęła trzy projekty ustaw wniesione przez komisję budżetu i finansów publicznych, zawierające rozwiązania osłonowe i wspierające samorządy, organizacje pozarządowe i system opieki zdrowotnej w czasie epidemii.

Czytaj też:
Karczewski odwołany z funkcji wicemarszałka Senatu

Źródło: Senat RP
+
 174
Czytaj także