KrajJest prezydencki projekt ws. dodatku solidarnościowego. Kto dostanie 1400 zł?

Jest prezydencki projekt ws. dodatku solidarnościowego. Kto dostanie 1400 zł?

Andrzej Duda, prezydent
Andrzej Duda, prezydent / Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Dodano 247
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Andrzeja Dudy, dotyczącej konieczności wprowadzenia – w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych – informuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Proponuje się, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

W projekcie proponuje się podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r.

Czytaj także:
"Wiele nieścisłości". Sejm odpowiada na artykuł "Faktu"
Czytaj także:
Tusk zagrzewa do walki. "Wygrajmy. Tak jak wtedy"

/ Źródło: Prezydent.pl

Czytaj także

 247
 • Bolek IP
  Precz z Dudą precz z Dudą precz z Dudą precz z Dudą precz z Dudą precz z Dudą precz z Dudą
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • Wolak IP
   TY OGRANICZONY ADRIANIE NA SZNURKU JAROSŁAWA, CO TY ZROBISZ Z TEJ GOSPODARKI I NASZYCH PIENIĘDZY ?!
   Dodaj odpowiedź 6 5
     Odpowiedzi: 0
   • ............. IP
    Zdrajcy w Polin
    Dodaj odpowiedź 4 1
      Odpowiedzi: 0
    • Faulkner IP
     niech da mieszkanie+ albo rekompensaty za podwyżki prądu
     Dodaj odpowiedź 6 6
       Odpowiedzi: 0
     • Krystyna IP
      Wolę "Oczko+"
      Dodaj odpowiedź 4 3
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także