"Piątka dla zwierząt" przyjęta przez Senat. Z licznymi poprawkami

"Piątka dla zwierząt" przyjęta przez Senat. Z licznymi poprawkami

Dodano: 27
Senator PiS Jerzy Chróścikowski, szef senackiej komisji rolnictwa
Senator PiS Jerzy Chróścikowski, szef senackiej komisji rolnictwa / Źródło: PAP / Marcin Obara
Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały o uchwaleniu noweli ustawy o ochronie zwierząt z poprawkami. Głosowało 97 senatorów. "Za" było 76, "przeciw" 11, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz poprawki Senatu musi zaakceptować Sejm.

Senat przyjął poprawkę wykreślającą z noweli o ochronie zwierząt ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu. Jednocześnie senatorowie odrzucili poprawkę, która całkowicie wycofywała zapis ograniczający ubój rytualny na eksport. Oznacza to, że zakaz będzie dotyczył bydła.

Dodatkowo, według jednej z przyjętych poprawek, vacatio legis dla wygaszenia hodowli futerkowych będzie obowiązywało do 31.07.2023 r., a dla uboju rytualnego bydła do 31.12.2025. To daje hodowcom więcej czasu na zamknięcie swoich biznesów. Według pierwotnego projektu, wygaszenie miało nastąpić w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. Z kolei propozycja rządowa zakładała, aby był to rok.

Wśród przyjętych poprawek jest także m. in. ta zakazująca odbierania przez komorników, w ramach spłaty zobowiązań, zwierząt domowych. Senatorowie poparli także poprawki mówiące o tym, że przedsiębiorcy mogą prowadzić schroniska dla zwierząt, a także poprawkę poszerzającą katalog celów, do których można wykorzystywać psy, o cele obronne.

Zaakceptowana została też poprawka zgłoszona przez szefa senackiej komisji ustawodawczej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, która wprowadza i określa minimalną wysokość świadczenia dla opiekuna zwierzęcia na tzw. zwierzęcej emeryturze; świadczenie to będzie nie niższe od środków przekazywanych na utrzymanie zwierzęcia przez służbę.

Wcześniej Senat odrzucił wniosek o odrzucenie noweli w całości (tego chciała grupa senatorów PiS oraz PSL), a także wniosek popierający ją w całości (za takich rozwiązaniem opowiedziało się jedynie dwóch senatorów Lewicy).

Po tym, jak o senackich poprawkach wypowie się Sejm, nowela trafi na biuro prezydenta Andrzeja Dudy.

Źródło: Onet.pl / Senat
 27
Czytaj także