KrajOrzeczenie TK ws. aborcji. Jest reakcja katolickich lekarzy

Orzeczenie TK ws. aborcji. Jest reakcja katolickich lekarzy

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Dodano 115
Katoliccy lekarze dziękują sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy orzekli, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyli dwaj sędziowie – Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Po decyzji TK w wielu miastach w Polsce wybuchły protesty.

Część lekarzy wydała specjalne oświadczenie, w którym dziękują sędziom za tę decyzję. Medycy podkreślają, że prawo chroniące dzieci z niepełnosprawnościami "mobilizuje do podjęcia pilnych działań" w celu pomocy osobom, które takie dzieci przyjmują i wychowują.

"Konieczne jest, naszym zdaniem, zapewnienie wszystkim tym rodzinom perinatalnej opieki hospicyjnej, a chorym dzieciom miejsc w oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej, oddziałach chirurgii noworodków i w razie potrzeby w hospicjach pediatrycznych” – czytamy.

Poniżej publikujemy cały list:

PODZIĘKOWANIE LEKARZY

dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Posłów chroniących życie poczętych dzieci

Warszawa, 23.X.2020 r.

Dziękujemy Posłom, którzy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz wszystkim Sędziom TK, którzy uczciwie i odważnie orzekli niezgodność przesłanki eugenicznej w Ustawie z 1993 r. z polską Konstytucją. Dla nas, lekarzy, którzy codziennie trudzimy się nad ochroną zdrowia i życia ludzkiego, wielką radością jest, że postulat inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” został zrealizowany!

Uznano wreszcie, że życie i godność każdego dziecka niezależnie od stanu zdrowia czy etapu rozwoju prenatalnego powinny być chronione zgodnie z tym, co mówi na ten temat Konstytucja i Kodeks Etyki Lekarskiej.

Niektórym wadom wrodzonym i chorobom dziecka powstającym w prenatalnym okresie życia można zapobiegać poprzez ograniczenie ekspozycji matki na szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego: nikotynę, alkohol, substancje psychoaktywne, antykoncepcję hormonalną. Stan zdrowia kobiety, niektóre choroby, styl życia, sposób odżywiania się, mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i rozwój dziecka. Wiedza na ten temat powinna być propagowana w społeczeństwie jako element skutecznej profilaktyki wad wrodzonych. Zadaniem systemu opieki zdrowotnej jest oddziaływanie na korzyść zdrowia matek i dzieci oraz przyszłych pokoleń Polaków we współpracy z mediami, administracją, samorządem.

Zmiany systemu prawa zaproponowane przez TK spowodują, że diagnostyka prenatalna będzie wykonywana wyłącznie w celu ratowania życia i poprawy stanu zdrowia nienarodzonych dzieci, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do diagnostyki chorób u osób, które już się urodziły. Zaprzestanie wykonywania aborcji eugenicznej przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet, do rozwoju medycyny matczyno – płodowej, w tym diagnostyki i terapii prenatalnej, chirurgii wewnątrzmacicznej, położnictwa i neonatologii.

Prawo chroniące dzieci z niepełnosprawnościami mobilizuje do podjęcia pilnych działań, których celem będzie pomoc każdej rodzinie, która takie dzieci przyjmuje i wychowuje; obejmujących pomoc medyczną, społeczną, psychologiczną, socjalno – bytową i wsparcie duchowe. Konieczne jest, naszym zdaniem, zapewnienie wszystkim tym rodzinom perinatalnej opieki hospicyjnej, a chorym dzieciom miejsc w oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej, oddziałach chirurgii noworodków i w razie potrzeby w hospicjach pediatrycznych.

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego, logicznie wynikającą z obowiązującego w naszym kraju systemu prawnego, przyjmujemy z radością jako dowód zwycięstwa cywilizacji życia, jako realizację zasad, opisanych przez Świętego Jana Pawła II w jego encyklice „Evangelium Vitae”. Przyczyni się ona do zmniejszenia częstości łamania sumień lekarzy i całego personelu medycznego.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP):

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii, Prezes Zarządu Głównego KSLP
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Vice-Prezes ZG KSLP i Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP
Lek. Grażyna Rybak specjalista pediatrii, Delegat OM KSLP

Czytaj także:
Mocne nagranie Jakiego o aborcji. "Byłem przerażony"

Czytaj także:
Grodzki zabrał głos w sprawie wyroku TK i protestów


/ Źródło: pch24.pl

Czytaj także

 115
 • Komunizm katolicki kult boga urojonego IP
  !0 głównych Cech tj. grzechów głównych charakterystycznych dla państwa niedemokratycznego, nie świeckiego, w którym cała władza należy do rządowo klerykalnych radykałów religijnych.

  1 Traktowanie swojej religii i takowego światopoglądu filozoficznego jako jedynie słusznego i odbieranie wolnej woli ludziom nie podzielających tej subiektywnej i stronniczej opinii.
  2 Brak szacunku i łamanie przykazań dekalogu bardzo charakterystyczna cecha radykalnie religijnych katolików.
  3 Turbo katolicyzm to patologia taka sama jak alkohol, przesada szkodzi uzależnionym, jego rodzinie i otoczeniu.
  4 Charakterystyczna niechęć i nienawiść do ludzi o innych poglądach niż religijne.
  5 Charakterystyczne brak uznania dla zasług ludzkich naukowych i technologicznych, które sa faktem, przypisywanie wszystkiego dobra bogu, a ludziom samo zło.
  6 Charakterystyczne nagonki i pacyfikacje polityczne i społeczne, przez Turbo Katolicki Rząd i Kościoł na różne środowiska.
  7 Charakterystyczne poczucie konfliktu i podziałów w jednym narodzie przez brak rozdziału kościoła od państwa.
  8 Charakterystyczne prześladowanie, obrażanie, wykluczanie, marginalizowanie środowisk ateistycznych tj. brak tolerancji i ostracyzm.
  9 Charakterystyczne bezrefleksyjne słuchanie kleru, który prowadzi politykę sakralną, wspiera poprawność polityczną i cenzurę w mediach.
  10 Charakterystyczne wąskie horyzonty światopoglądu biblijnego czyli dla wizji świata religijnego nie rokują nadziei na poprawę relacji międzyludzkich dla lepszej przyszłości i wolności człowieka.
  Dodaj odpowiedź 3 6
    Odpowiedzi: 1
  • morten IP
   Wiem co to jest; lekarz ortopeda, lekarz dentysta, lekarz pediatra i wielu innych.
   Ale o specjalizacji; lekarz katolicki pierwsze słyszę.
   Ktoś może wytłumaczyć od czego jest taki ktoś?
   Dodaj odpowiedź 22 15
     Odpowiedzi: 3
   • Polacy raz jeszcze dziękują sędziom IP
    Trybunału Konstytucyjnego, którzy orzekli, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
    Dodaj odpowiedź 17 24
      Odpowiedzi: 2
    • Jacek IP
     Brawo Sędziowie Trybunału !
     Dodaj odpowiedź 20 27
       Odpowiedzi: 0
     • Bombardier IP
      Trójka to tak licho trochę
      Dodaj odpowiedź 22 10
        Odpowiedzi: 1

      Czytaj także