Mazurek: Młodzi ludzie są zdeterminowani, by przyszłość Polski była jak najlepsza

Mazurek: Młodzi ludzie są zdeterminowani, by przyszłość Polski była jak najlepsza

Dodano: 27
Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
Nasze spotkania konsultacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Młodzi ludzie są zdeterminowani, aby sprawić by przyszłość Polski była jak najlepsza – mówi portalowi DoRzeczy.pl Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

13 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa pomorskiego. Na czym polegać będzie wdrażanie strategii na Pomorzu?

Piotr Mazurek: Wdrażanie strategii polityki młodzieżowej na Pomorzu, tak jak we wszystkich innych regionach Polski, będzie polegać na wprowadzeniu w życie rozwiązań, które powstaną w oparciu o pomysły zgłoszone w konsultacjach przez młodzież z poszczególnych regionów Polski. Implementowane rozwiązania będą odpowiadać na konkretne potrzeby młodych ludzi we wszystkich kluczowych dla nich aspektach życia, m.in. w zakresie edukacji, sportu, kultury, rynku pracy, przedsiębiorczości, prorodzinnej i mieszkaniowej czy ekologii. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tworzy prawa w gabinetach – my tworzymy prawo rozmawiając bezpośrednio z obywatelami, którym to prawo ma służyć. Dlatego zapraszając polską młodzież do udziału w konsultacjach mówimy – nic o Was bez Was.

Może w takim razie przypomnijmy, czym jest Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia.

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia to ponadsektorowy, holistyczny, wieloletni plan działań rządu w obszarze polityki młodzieżowej. Jest to pierwsza w historii naszego kraju inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza młodych ludzi do wspólnego decydowania o przyszłości Polski, bez względu na ich poglądy. Stworzenie dokumentu definiującego politykę młodzieżową to główne zadanie, jakie postawił przede mną premier Mateusz Morawiecki, powołując mnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej. Dlatego 25 lutego, wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, rozpocząłem ogólnopolskie konsultacje zmierzające do opracowania tego dokumentu. Pierwsze trzy spotkania konsultacyjne, dla województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego zakończyły się dużym sukcesem angażując młodych ludzi z ponad 350 organizacji i środowisk młodzieżowych. Uczestnicy konsultacji wypracowali wspólnie ponad 740 wniosków z analizy stanu obecnego i zaproponowali aż 546 rozwiązań. Ten wynik zachęca nas do jeszcze cięższej pracy i pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.

Konsultacje mają charakter odrębny dla poszczególnych województw. Czy ich prowadzenie w ten sposób wynika z tego, że inne są potrzeby młodszego pokolenia na Podkarpaciu, a inne na Pomorzu? Jak to wygląda?

Z naszych dotychczasowych spotkań konsultacyjnych wynika, że w wielu fundamentalnych kwestiach potrzeby młodych ludzi są podobne, bez względu na to, w którym województwie mieszkają czy jaki wyznają światopogląd. Dostrzegamy jednak, że każdy region Polski posiada swoje indywidualne, specyficzne uwarunkowania, które stawiają przed zamieszkującą je młodzieżą odmienne wyzwania czy dają inne możliwości. Co istotne, w obrębie danego województwa inne potrzeby zgłaszają mieszkańcy dużych miast a inne osoby zamieszkujące małe miasteczka czy wsie. Wszyscy obywatele są dla nas tak samo ważni, dlatego przygotowywana przez nas strategia będzie kompleksowo odpowiadać na potrzeby wszystkich młodych ludzi.

Konsultacje wokół strategii skierowane są wobec środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski. Mają oni współtworzyć strategię, być niejako jej „autorami”. Jakie są Pana oczekiwania wobec tego programu?

Dzisiejsi uczniowie czy studenci będą wkrótce stanowić o sile polskiego społeczeństwa. Naszym celem i oczekiwaniem jest przygotowanie młodych Polaków do pełnego włączenia się nie tylko w życia zawodowe ale także w życie społeczne, obywatelskie, aby uwierzyli w swoje możliwości. Konsultacje strategii polityki młodzieżowej to ważny etap tych przygotowań, ale przykładem włączania polskiej młodzieży w procesy decyzyjne jest także przygotowywana przeze mnie ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego. Warto także wspomnieć o wspierającej mnie w konsultacjach Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organie dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Powstaje także szereg młodzieżowych ciał doradczych przy ministerstwach, instytucjach publicznych czy instytucjach kultury. To wszystko pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnił złożone młodym obietnice, znacząco zwiększając ich rolę w życiu publicznym.

Kiedy – w przybliżeniu – nastąpi publikacja całego, kompleksowego dokumentu?

Konsultacje wojewódzkie planujemy zakończyć w tym roku. Projekt kompleksowego dokumentu, który powstanie przy udziale środowisk naukowych, instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych zostanie stworzony po ich podsumowaniu oraz przeanalizowaniu zgłoszonych propozycji. Pomimo trwającej pandemii nie zwalniamy tempa prowadzonych prac, a nasze spotkania konsultacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Młodzi ludzie są zdeterminowani, aby sprawić by przyszłość Polski była jak najlepsza.

Czytaj też:
Mazurek: Robimy wiele, aby głos młodych był brany pod uwagę

Źródło: DoRzeczy.pl
+
 27
Czytaj także