Są szczegóły projektu prezydenta ws. UE. Chce większych kompetencji

Są szczegóły projektu prezydenta ws. UE. Chce większych kompetencji

Dodano: 
Prezydent RP Andrzej Duda
Prezydent RP Andrzej Duda Źródło: PAP / Marcin Obara
Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt tzw. ustawy kompetencyjnej, który zapowiedział podczas wtorkowego orędzia.

Jest to nowelizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.

– Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzję było wejście Polski do UE. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic i wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w UE. Sukces Polski w UE jest zasługą milionów Polek i Polaków, wielu środowisk, samorządów i organizacji. Wprowadzenie Polski do UE, a następnie zabieganie o jej interesy, może stanowić przykład współpracy rządów o różnych barwach politycznych (...). Chciałbym wszystkim za to podziękować – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

– Dzisiaj Europa przeżywa trudny czas, mierzy się z konsekwencjami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Aby im sprostać, potrzebna jest współpraca i perspektywiczne myślenie, planowanie kluczowych spraw z odpowiednim wyprzedzeniem. Do takich spraw należy polska prezydencja w UE, którą obejmiemy za półtora roku. Musimy być do niej doskonale przygotowani – podkreślił. Prezydent przypomniał trzy cele, jakie stawia sobie Polska na ten czas: pogłębienie współpracy transatlantyckiej; dalsze rozszerzenie Wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące; wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

– To zadania ambitne. Żeby je zrealizować, potrzebna jest bliska współpraca między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem. Dlatego już jutro złożę projekt ustawy, który określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej – poinformował Andrzej Duda.

Co zawiera prezydencka nowela?

"Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie Projekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich" – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Projekt prezydenta zakłada przede wszystkim zwiększenie jego kompetencji w sprawie wyboru kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk. Chodzi o art. 18a, który miałby znaleźć się w 5. rozdziale znowelizowanej ustawy.

"Biorąc pod uwagę terminy, wynikające z prawa Unii Europejskiej, Rada Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów; dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym" – czytamy w projekcie.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę albo odmawia zgody na desygnowanie kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów propozycji kandydatur" – wskazano.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, kandydatury na wymienione wyżej stanowiska podlegają "opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu".

Czytaj też:
"Polska będzie miała rząd patriotów, nie idiotów". PO krytykuje inicjatywę prezydenta

Źródło: Prezydent.pl / Sejm
Czytaj także