Koniec z socjalem dla imigrantów. Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy projekt

Koniec z socjalem dla imigrantów. Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy projekt

Dodano: 
Szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak
Szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak Źródło: PAP / Piotr Nowak
Konfederacja zaprezentowała 12- punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". Pierwszy punkt przewiduje likwidację socjalu do imigrantów.

Nazwa pakietu to "Po pierwsze Polacy". Priorytety proponowanej przez Konfederację polityki w tym zakresie zaprezentowali podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Bosak oraz dwaj działacze i prawnicy ugrupowania, Michał Wawer i Witold Stoch.

Politycy zapowiedzieli, że wskazanymi postulatami będzie kierował się w następnej kadencji Sejmu klub poselski Konfederacji.

Pakiet polityki migracyjnej

1. Likwidacja socjalu dla imigrantów – Państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli. Brak preferencji dla cudzoziemców w dostępie do usług publicznych. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców.

2. Jak najszybszy powrót uchodźców – Uchylenie automatycznego przedłużania prawa pobytu dla uchodźców po ustaniu sytuacji zagrożenia ich życia. Zlikwidowanie innych zachęt do osiedlania się w Polsce. Organizacyjne wsparcie szybkich powrotów do krajów pochodzenia.

3. Limit napływu migrantów – Przywrócenie kontroli nad napływem imigracji spoza UE. Ustalenie rocznego limitu pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów. Wstrzymanie napływu muzułmanów.

4. Dekoncentracja migracji – wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych imigrantów na jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo – wprowadzenie ściślejszej weryfikacji imigrantów i likwidacja skróconych procedur imigracyjnych.

6. Zasada "zero tolerancji" – Natychmiastowe wydalenie z kraju imigrantów nielegalnie zatrudnionych i tych, którzy złamali prawo. Podawanie narodowości i obywatelstwa sprawców przestępstw przez policję i prokuraturę. Szybkie i skuteczne procedury deportacji nielegalnych imigrantów.

7. Delegalizacja szariatu – zakaz stosowania barbarzyńskich praktyk szariatu na terytorium Polski oraz finansowania islamu z zagranicy.

8. Zakończenie umiędzynaradawiania szkół wyższych – Pierwszeństwo w przyjmowaniu na uczelnie publiczne i do akademików dla polskich obywateli. Likwidacja preferencji finansowej na rzecz obcokrajowców w finansowaniu szkolnictwa wyższego. Składanie wniosków o polskie granty i stypendia w języku polskim.

9. Ochrona języka polskiego – Wzmocniona ochrona prawna języka polskiego w sferze publicznej. Język polski jedynym językiem urzędowym w Polsce.

10. Presja integracyjno-asymilacyjna – wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.

11. Obywatelstwo wyróżnieniem – Dziesięcioletnie moratorium na przyznawanie obywatelstwa. Ustalenie wysokich wymagań ustawowych dla starających się o obywatelstwo RP.

12. Powroty Polaków – wspieranie powrotów z Zachodu i repatriacji Polaków z całego świata.

twitterfacebook

Rozszerzenie referendum

W poniedziałek Konfederacja zaproponowała rozszerzenie prawdopodobnego referendum w sprawie imigrantów do pięciu pytań. Poseł Krzysztof Bosak i Anna Bryłka mówili o projekcie Konfederacji podczas konferencji prasowej. W mediach społecznościowych ugrupowania opublikowano kartę przedstawiającą proponowane pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy zagadnienia, o które chce Polaków zapytać obóz rządzący, a więc przymusowej relokacji imigrantów. W drugim chodzi o świadczenia socjalne dla imigrantów niebędących obywatelami Unii Europejskiej.

Trzecie dotyka problemu emerytur dla obywateli innych państw, do których dopłacają Polacy. W wyniku umowy zawartej przez władze za rządów PO-PSL jedna składka do ZUS wystarczy, by obywatel Ukrainy lub Białorusi mógł dostać polską emeryturę minimalną.

"Czy Pan/Pani popiera wypłacanie imigrantom minimalnej polskiej emerytury w sytuacji, gdy imigrant nie odprowadzał składek emerytalnych do ZUS (lub innego właściwego organu ubezpieczeń społecznych w Polsce) przez okres upoważniający do uzyskania takiego świadczenia przez Polaków?"

Kolejne pytanie brzmi "Czy Pan/Pani popiera wprowadzenie ułatwień i uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państw odmiennych kulturowo od Polski (np. państw islamskich)".

Pytanie piątek jest następującej treści: "Czy Pan/Pani popiera projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zakłada przyjmowanie do Polski co najmniej 400 000 imigrantów rocznie?".

Referendum razem z wyborami?

Dyskusja o ewentualnym referendum rozgorzała po tym, jak Unia Europejska wróciła do koncepcji tzw. przymusowej relokacji w ramach paktu migracyjnego, czyli narzucenia państwom członkowskim, żeby wpuściły na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Posłowie PiS przygotowali projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Propozycja trafiła już do Sejmu. Celem jest umożliwienie przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, co wybory powszechne.

Czytaj też:
Sikorski: Mamy prawo do nierasistowskiej dyskusji o migrantach
Czytaj też:
Biejat: Musimy rozmawiać, co zrobić, żeby imigranci się integrowali
Czytaj też:
Morawiecki zaapelował do Tuska. "To nie są żarty"

Źródło: Facebook / YouTube / Twitter / DoRzeczy.pl
Czytaj także