Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dodano: 3
ZHP
ZHP Źródło: Wikipedia / Krzysztof Franek/ CC BY-SA 3.0
Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Uchwała ma związek z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą powstania na ziemiach polskich skautingu.

– To dla nas olbrzymi zaszczyt, że Senat postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. To dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie. Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, mam nadzieję, że uda nam się spotkać wspólnie na harcerskim szlaku – oznajmiła hm. Anna Nowosad, Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

W podjętej dziś uchwale Senat wyraził uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. "Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944–1956 oraz w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolite" – czytamy w uchwale.

W dokumencie podkreślono też rolę wielu pokoleń harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym. "Służba harcerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach" – dodano.

TREŚĆ UCHWAŁY

Czytaj też:
„Nie było i nie będzie w harcerstwie lustracji, zaglądania do sumień, do teczek"

Czytaj też:
Banda czworga

Czytaj też:
Stanisław Broniewski „Orsza”. Kontrowersyjnie

Źródło: zhp.pl
 3
Czytaj także