Unijny cel klimatyczny na 2040 r. Ministerstwo obiecuje "rzetelne konsultacje"

Unijny cel klimatyczny na 2040 r. Ministerstwo obiecuje "rzetelne konsultacje"

Dodano: 
Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska
Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska Źródło: PAP / Piotr Nowak
Wiceminister klimatu Urszula Zielińska zabrała głos ws. ogłoszonej propozycji KE w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle. W komunikacie przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90 proc. do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Komisja zaleciła dziś Europie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. Aby to osiągnąć, musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie emisji, ale transformacja ekologiczna będzie również wymagała wdrożenia technologii wychwytywania CO2 i usuwania go z atmosfery. Jest to część europejskiej przestrzeni rozwiązań, zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego, w którym nie można całkowicie wyeliminować emisji. Proponujemy dziś nowy i konkretny plan działania na rzecz pobudzenia i finansowania tej technologii w całej Europie. Strategia ta stworzy otoczenie biznesowe dla CO2 i pomoże nam w dążeniu do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r." – powiedział komisarz Unii Europejskiej ds. działań klimatycznych Wopke Hoekstra.

Reakcja z Warszawy

Na działania Brukseli zareagowało polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. – Dziś Komisja Europejska wydała komunikat. Zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego na rok 2040. Ten komunikat jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Dokument ten nie oznacza konieczności realizacji żadnych nowych celów na rok 2040 – wskazała wiceminister Urszula Zielińska.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "jako kraj członkowski aktualnie koncentrujemy się na realizacji już przyjętych zobowiązań klimatycznych". – Cel redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W odpowiedzi na dzisiejszy komunikat KE będziemy analizować i konsultować publicznie polskie stanowisko w tej spawie. Będą to rzetelne i szerokie konsultacje społeczne – zadeklarowała Zielińska.

– Komisja nie oczekuje, że państwa członkowskie będą się deklarować co do swoich celów w tej chwili. Dzisiaj jest to komunikat informujący, jak może wyglądać krok pośredni, pomiędzy rokiem 30 a 50 – dodał wiceminister Krzysztof Bolesta.

Czytaj też:
Urszula „90 Procent” Zielińska

Źródło: X / ISBnews
Czytaj także