Bodnar powołał zespół w sprawie Pegasusa. Prokuratura wszczyna śledztwo

Bodnar powołał zespół w sprawie Pegasusa. Prokuratura wszczyna śledztwo

Dodano: 
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar Źródło:PAP / Tomasz Gzell
Minister Adam Bodnar powołał zespół śledczy ws. "zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa".

"Celem zespołu jest również rozpoznanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W skład zespołu weszło 3 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji, posiadających duże doświadczenie w pracy z materiałami o charakterze niejawnym.

Śledztwo trwa

PK podaje, że 18 marca kierownik zespołu wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w okresie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w Warszawie i innych miejscach na terenie kraju. Miało do nich dojść podczas stosowania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania Pegasus, "czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego osób objętych czynnościami z wykorzystaniem w/w oprogramowania, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk".

"W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS", w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto badane są także okoliczności dotyczące m.in. jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym. W tym celu gromadzona jest m.in. dokumentacja" – czytamy w komunikacie PK.

Prokuratorzy pozyskują z poszczególnych służb, w tym z Policji, ABW i CBA, wszelkie informacje i dane dotyczące wykorzystywania oprogramowania.

"Nadto z poszczególnych Prokuratur z terenu całego kraju przejmowane są do dalszego prowadzenia postępowania będące w toku, a także już zakończone, pozostające w łączności przedmiotowej ze śledztwem. W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i zbadania wszystkich okoliczności prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania "PEGASUS" w toku postępowania przesłuchiwani będą również świadkowie" – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podano, że najpierw przesłuchane zostaną m.in. osoby, które złożyły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania wobec nich czynności przy użyciu oprogramowania.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prokuratora Generalnego, prokuratorzy z zespołu śledczego wystawili dla pierwszych 31 osób wezwania do stawiennictwa w prokuraturze. Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze świadków" – podaje PK.

Czytaj też:
Do sądu wpłynął wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego

Źródło: Prokuratura Krajowa
Czytaj także