Walka z "mową nienawiści". Wyznaczono specjalnych prokuratorów

Walka z "mową nienawiści". Wyznaczono specjalnych prokuratorów

Dodano: 
Prokurator, zdjęcie ilustracyjne
Prokurator, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
Specjalny zespół powołany przez Adama Bodnara ma wypracować rozwiązania do skutecznej walki z "mową nienawiści". Wskazano też prokuratorów.

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, "Prokurator Generalny Adam Bodnar dostrzegając wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2024 r. powołał Zespół, którego celem jest przygotowanie założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania". Pracami Zespołu pokieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Do głównych zadań zespołu należą:

  1. analiza sposobów reagowania na przestępstwa motywowane uprzedzeniami przez właściwe organy państwa, w tym jednostki organizacyjne prokuratury,
  2. wskazanie podstawowych obszarów braku właściwej reakcji, zwłaszcza w aspekcie obowiązującego sytemu prawnego, wraz z projektami zmian legislacyjnych,
  3. przeprowadzenie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych związanego ze stosowaniem przepisów, dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
  4. prowadzenie konsultacji z sędziami, prokuratorami i przedstawicielami innych zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych w celu ustalenia najistotniejszych problemów związanych z doborem właściwych narzędzi przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.
  5. inicjowanie badań zmierzających do diagnozowania zjawisk sprzyjających rozpowszechnianiu mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Wyznaczono prokuratorów

"Zespół opracuje nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w Internecie. Przygotuje także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom. Ponadto, we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotuje materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów dotyczące tego zagadnienia. Postępowania przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa z nienawiści pozostają w stałym zainteresowaniu Prokuratury Krajowej" – czytamy.

Co ciekawe, we wszystkich prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw tej kategorii. "Ponadto w prokuraturach okręgowych, regionalnych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prowadzony jest stały monitoring spraw, co pozwala na gromadzenie i analizę materiałów z jednostek podległych, w tym danych dotyczących form, kierunków i dynamiki tego rodzaju przestępczości oraz sposobu działania sprawców" – przekazano.

Czytaj też:
Związki partnerskie to nie wszystko. Kotula zapowiada "trzy rzeczy rządowe", które "muszą się wydarzyć"
Czytaj też:
Holland o politycznych przeciwnikach. "Trudno powstrzymać się od nienawiści"

Źródło: gov.pl
Czytaj także