Ważny komunikat TSUE. Chodzi o Sąd Najwyższy

Ważny komunikat TSUE. Chodzi o Sąd Najwyższy

Dodano: 139
Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
​W dniu 19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie szeregu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa – poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy otrzymał postanowienie prezesa TSUE z końca listopada, w którym zdecydowano o objęciu trybem przyspieszonym spraw pięciu pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE 30 sierpnia oraz 19 września br. TSUE zdecydował o połączeniu tych pytań do wspólnego rozpoznania.

Pytania dotyczyły m.in. "zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności" oraz tego czy "sposób wyboru członków KRS, a następnie sposób jej funkcjonowania, nie zdestabilizował jej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

W postanowieniu z 26 listopada Prezes TSUE zauważył m.in., że niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii mających związek z podstawowymi przepisami prawa Unii Europejskiej wskazanymi powyżej, jak również w szczególności z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla samego składu oraz samych zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej instancji sądownictwa państwa członkowskiego.

Czytaj też:
Premier o Polexicie: Absolutny fake news

Źródło: Sąd Najwyższy
+
 139
Czytaj także