Potężny spadek luki VAT w Polsce. Te liczby mówią wszystko

Potężny spadek luki VAT w Polsce. Te liczby mówią wszystko

Dodano: 
Oszczędności
Oszczędności Źródło: PAP / fot. Darek Delmanowicz
Według szacunków Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r. To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13.6 punktu procentowego).

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia.

CASE zaznacza, że swoje szacunki oparło na danych GUS, Ministerstwa Finansów oraz pełnych szacunkach luki w VAT z 2016 r., które zostały opracowane dla Komisji Europejskiej, a także na założeniu stałej efektywnej stopy podatkowej w okresie 2016-2018. Pełne szacunki luki będę opublikowane przez KE w późniejszym terminie.

– Tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach, a luka w VAT zmalała w Polsce do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii. Wyższa ściągalność VAT w Polsce jest wyraźnie związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem skali wyłudzeń. Systemy informatyczne wdrożone przez MF miały w tym niewątpliwe zasługi. Optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT – tłumaczy dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE i kierownik zespołu przygotowującego raport na zlecenie KE.

Źródło: case-research.eu
Czytaj także