Apologia Jezusa Chrystusa

Apologia Jezusa Chrystusa

Dodano: 4
Paweł Lisicki
Paweł Lisicki / Źródło: PAP / Paweł Supernak
Ksiądz Przemysław Artemiuk | Paweł Lisicki, po ostatnich pracach poświęconych Kościołowi, powraca do obrony Mistrza z Nazaretu i czyni to w pięknym stylu. Jego najnowsza książka, zatytułowana „Kto fałszuje Jezusa? Odpowiedź na oskarżenia współczesnych ateistów”, jest apologią sensu stricto.

R edaktor naczelny „Do Rzeczy” nie tylko zapoznaje czytelnika z fałszywymi wizerunkami Jezusa autorstwa nowych ateistów i pokazuje intelektualne zaplecze współczesnych krytyków chrześcijaństwa, lecz także przeprowadza wobec tego rodzaju poglądów konsekwentną i kompetentną obronę. W części pierwszej pracy Lisicki rozprawia się z tezami Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa, Yuvala N. Harariego.

Całość recenzji dostępna jest w 17/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 4
Czytaj także