Słuchajcie (i czytajcie) Kissingera
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Słuchajcie (i czytajcie) Kissingera

Dodano: 26
Henry Kissinger
Henry Kissinger Źródło: Flickr / University of Michigan's Ford School/CC BY-ND 2.0
KONSTYTUCJA WOLNOŚCI || "Przywódcy amerykańscy uważają swoje ideały za tak oczywiste, że rzadko kiedy zdają sobie sprawę, jak bardzo rewolucyjne i niepokojące mogą one wydawać się innym..."

"...Nie było dotąd innego społeczeństwa, które by twierdziło, że zasady zachowania etycznego dotyczą działań międzynarodowych w takiej mierze jak indywidualnych – a jest to dokładne przeciwieństwo polityki raison d’état prowadzonej przez Richelieu. Ameryka zawsze była zdania, że zapobieganie wojnie jest wyzwaniem tyleż prawnym co dyplomatycznym i że przeciwstawia się nie tyle zmianie jako takiej, ile sposobowi, w jaki ta zmiana zachodzi, w szczególności zaś użyciu siły. […] Żaden naród nie narzucił sobie takich moralnych wymagań jak Ameryka. I nie było kraju, który by tak się dręczył z powodu rozziewu pomiędzy wartościami moralnymi, według definicji absolutnymi, a niedoskonałościami wynikającymi z konkretnych sytuacji, w których muszą one znaleźć zastosowanie".

To jeden z najważniejszych fragmentów pomnikowego i znanego na całym świecie dzieła Henry’ego Kissingera „Dyplomacja”.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także