Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza w związku z groźbami Lecha Wałęsy
  • Sławomir CenckiewiczAutor:Sławomir Cenckiewicz

Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza w związku z groźbami Lecha Wałęsy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Cenckiewicz w Hybrydach
Cenckiewicz w Hybrydach

W związku z doniesieniami medialnymi i sporym zainteresowaniem jutrzejszą (w dniu 6 maja br.) rozprawą sądową w Poznaniu, której przedmiotem jest moja książka Wałęsa. Człowiek z teczki (Poznań 2013) pragnę oświadczyć, że sformułowane przez Lecha Wałęsę i Fundację Instytut Lecha Wałęsy zarzuty zawarte w uzasadnieniu do „Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej” z 16 stycznia br. należy w całości odrzucić, gdyż są one pozbawione podstaw i niczym nieuzasadnione. 

Warunki ugody zaproponowane przez L. Wałęsę i Fundację Instytut Lecha Wałęsy, które opierają się na żądaniu wycofania książki Wałęsa. Człowiek z teczki ze sprzedaży i wpłacie łącznie kwoty 400 tys. złotych na cel charytatywny (po 200 tys. zł S. Cenckiewicz i Zysk i S-ka Wydawnictwo) zmierzają w istocie do ograniczenia wolności słowa w Polsce i uznania biografii L. Wałęsy za niepodlegającą naukowej i publicystycznej weryfikacji.

Jeśli dojdzie w przyszłości do procesu sądowego, zostaną przedstawione również inne wnioski dowodowe (nie ujęte w książce Wałęsa. Człowiek z teczki) uzasadniające wszystkie podniesione w „Uzasadnieniu” kwestie dotyczące przeszłości Lecha Wałęsy.

W książce Wałęsa. Człowiek z teczki – w części dotyczącej zarzutów podniesionych przez L. Wałęsę i Fundację Instytutu Lecha Wałęsy, wykorzystano jedynie ustalenia i dorobek już znany, nierzadko ogłoszony znacznie wcześniej przez innych badaczy i publicystów.

Ewentualny proces sądowy będzie okazją do zaprezentowania nowych źródeł, świadków i okoliczności odsłaniających również inne skrywane fragmenty życiorysu L. Wałęsy.  

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Warszawa, 5 maja 2014

Czytaj także: Brak ugody i kompromitująca niekompetencja pełnomocnika Wałęsy

Więcej na www.slawomircenckiewicz.pl

 0
Czytaj także