Listy do redakcji (25)

Listy do redakcji (25)

Dodano: 
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: listy@dorzeczy.pl.

Geografia i język cd.

Szanowni Państwo, dziękuję za opublikowanie moich uwag dotyczących plagi niewłaściwego stosowania nazw geograficznych w mediach, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy. Ale to, że politycy i dziennikarze piszą i mówią „w Ukrainie”, to jeszcze nic. To tylko świadectwo ich niedbalstwa, braku patriotyzmu lub dążenia do „politycznej poprawności”. O wiele groźniejszym elementem wojny informacyjnej jest zastępowanie nazw geograficznych pojęciami metageograficznymi, czyli takimi, które tylko na pozór oznaczają jakieś terytorium.

Całość dostępna jest w 25/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0
Czytaj także