Żukowska o decyzji KE: Polska będzie musiała uznać tęczowe rodzicielstwo

Żukowska o decyzji KE: Polska będzie musiała uznać tęczowe rodzicielstwo

Dodano: 32
Poseł Lewicy Anna Maria Żukowska
Poseł Lewicy Anna Maria Żukowska Źródło: PAP / Mateusz Marek
Dzięki decyzji Komisji Europejskiej Polska będzie musiała uznać tęczowe rodzicielstwo – uważa posłanka Lewicy Anna Maria-Żukowska.

"Dzięki decyzji Komisji Europejskiej wreszcie nie będzie tak, że dziecko wychowujące się w tęczowej rodzinie w jednym kraju UE ma rodziców, a w innym jest sierotą. Także Polska będzie musiała uznać tęczowe rodzicielstwo" – napisała Żukowska w środę na Twitterze.

twitter

Posłanka odniosła się w ten sposób do przyjętego przez KE projektu rozporządzenia, które zharmonizuje w Unii przepisy prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące pochodzenia dziecka.

Rozporządzenie ma zapewnić "jasność prawa wszystkim rodzinom, które znajdują się w sytuacji transgranicznej w UE – czy to dlatego, że przemieszczają się z jednego państwa członkowskiego do drugiego w celu podróżowania lub pobytu, czy też dlatego, że mają rodzinę lub majątek w innym państwie członkowskim".

Jednym z kluczowych aspektów wniosku KE jest zapewnienie, aby pochodzenie dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim było uznawane w pozostałych bez specjalnej procedury.

Rodzice LGBT i ich dzieci mają być uznawani za rodzinę w całej UE

Przepisy prawa UE – zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – w szczególności te dotyczące swobodnego przemieszczania się, już teraz przewidują, że pochodzenie dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim powinno być uznawane w pozostałych państwach członkowskich do niektórych celów: dostępu do terytorium, prawa pobytu, niedyskryminacji w stosunku do obywateli. Nie dotyczy to jednak praw wynikających z przepisów krajowych.

Nowy projekt umożliwia dzieciom znajdującym się w sytuacji transgranicznej korzystanie z praw wynikających z pochodzenia na mocy ustawodawstwa krajowego. Chodzi tu o takie kwestie jak dziedziczenie, alimenty, piecza nad dzieckiem czy prawo rodziców do reprezentowania dziecka pod względem prawnym (w sprawach szkolnych lub zdrowotnych).

KE: Celem ochrona praw dzieci

Komisja argumentuje, że "obecnie w państwach członkowskich obowiązują różne przepisy krajowe dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego i uznawania pochodzenia dziecka, co może stwarzać przeszkody prawne dla rodzin znajdujących się w sytuacji transgranicznej".

"Niekiedy konieczne jest wszczęcie postępowania administracyjnego, a nawet sądowego, aby pochodzenie dziecka zostało uznane, ale postępowania te są kosztowne i czasochłonne, a ich rezultaty – niepewne. Projekt ma więc na celu ochronę praw podstawowych dzieci, zapewnienie rodzinom pewności prawa oraz zmniejszenie kosztów i obciążeń prawnych w przypadku rodzin, a także w przypadku systemów administracyjnych i sądowych państw członkowskich" – czytamy w komunikacie prasowym KE.

Czytaj też:
Tzw. małżeństwa jednopłciowe. NSA odrzuca skargę homoseksualnej pary

Źródło: Europa.eu
 32
Czytaj także