Nie najlepszy ze światów
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Nie najlepszy ze światów

Dodano: 
ks. Dominik Chmielewski SDB
ks. Dominik Chmielewski SDB Źródło: YouTube / www.proroctwo.com.pl
OD POCZĄTKU I Nie znam ks. Dominika Chmielewskiego ani jego książki „Kecharitomene”, ani jego ruchu. Jednak po sankcjach, które go dotknęły (i ich enigmatycznych uzasadnieniach), postanowiłem przynajmniej poznać zarzuty wobec jego poglądów.

Przeczytałem krytyki Tomasza Terlikowskiego i Sebastiana Wiśniewskiego OMI. Okazało się, że o ile pierwszy zarzuca ks. Chmielewskiemu tendencje pelagiańskie, o tyle drugi przeciwnie – kwietystyczne. Prościej mówiąc – jeden, że nadto liczy na

Artykuł został opublikowany w 15/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także