Wojna zmieniła plany UKE odnośnie 5G. Co dalej?

Wojna zmieniła plany UKE odnośnie 5G. Co dalej?

Dodano: 
Logo Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Logo Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Najpierw 5G wywróciła do góry nogami pandemia, a teraz wojna. Urząd Komunikacji Elektronicznej od wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą wspierał swoimi działaniami Ukrainę.

Współpraca w zakresie międzynarodowej łączności elektronicznej między krajami ma ponad dziesięcioletnią historię. UKE odnalazł się w rzeczywistości wojennej, a ta ma znaczenie także dla elektronicznej polityki nad Wisłą. Dlatego agresja Rosji na Ukrainę spowodowała m.in. modyfikację planów UKE odnośnie krajowej sieci 5G.

Współpraca z Ukrainą w czasie wojny

W ramach kooperacji międzynarodowej UKE bierze udział w pracach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik”, działa w Niezależnej Grupie Regulatorów (IRG), w Organie Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej BEREC i w EaPeReg, czyli niezależnej platformie regulatorów łączności elektronicznej. W pracach tej sieci uczestniczą kraje Partnerstwa Wschodniego: Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, a także inne kraje UE oraz Komisja Europejska. Celem EaPeReg jest wspieranie krajów Partnerstwa Wschodniego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez budowę i wzmacnianie rynków łączności elektronicznej oraz współpracę z krajami UE.

Wybuch wojny, zmieniający sytuację geopolityczną, skutkował zacieśnieniem współpracy w obszarze łączności międzynarodowej. W kwietniu 2022 r. podpisane zostało wspólne oświadczenie operatorów z UE i Ukrainy w sprawie roamingu i współpracy dwustronnej.

15 czerwca 2022 r. odbyła się w UKE wizyta ukraińskiej Krajowej Komisji Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej, Widma, Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC). Celem spotkania było omówienie ważnych kwestii dot. łączności elektronicznej oraz perspektyw dalszej współpracy w obliczu wojny. Podniesiono także kwestię akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

„Prezes Jacek Oko podczas wydarzenia podkreślił uznanie dla narodu ukraińskiego za bohaterską determinację i opór stawiany najeźdźcy, a także przypomniał o niezmiennym wsparciu UKE” – przeczytać można na swojej stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Decyzją Komisji Europejskiej z 7 czerwca 2022 r. Ukraina została członkiem BEREC bez prawa głosu. UKE podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat praktycznych aspektów pracy BEREC z przedstawicielami ukraińskiej komisji łączności.

8 grudnia 2022 r. w Pradze, Prezes UKE Jacek Oko i Przewodniczący Państwowej Komisji Regulacji Łączności Elektronicznej, Częstotliwości Radiowych i Usług Pocztowych (NCEC) Ukrainy Oleksandr Zhyvotovskyi podpisali Memorandum o partnerstwie i współpracy w zakresie regulacji komunikacji elektronicznej.

„Wzmocnienie i pogłębienie współpracy dwustronnej to wzajemne wspieranie możliwości instytucjonalnych w celu reagowania na wszelkie sytuacje kryzysowe, mające wpływ na sektor komunikacji elektronicznej; rozwój, wykorzystywanie i udostępnianie dostępnych narzędzi do szybkiej odbudowy w przypadku uszkodzenia urządzeń i sieci komunikacji elektronicznej; współpracę z interesariuszami z sektorów publicznego i prywatnego w celu wdrażania wspólnych inicjatyw i projektów; stworzenie warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy sektorami komunikacji elektronicznej obu państw”– poinformował UKE.

Memorandum objęło współpracę w zakresie m. in. zarządzania ograniczonymi zasobami komunikacji elektronicznej, koordynacji transgranicznej częstotliwości, wsparcia Ukrainy (NCEC) w integracji z UE i we wdrażaniu prawodawstwa UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej. Memorandum zostało zawarte na okres 5 lat.

5G na północy i wschodzie Polski

Dlaczego wojna miała wpływ na procedowanie 5G? UKE wielokrotnie podkreślał, że ogłosi aukcję, gdy Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa stały się ważniejsze niż kiedykolwiek. To nie znaczy, że nic się nie dzieje.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje się do aukcji 5G, mającej na celu wdrożenie szybkiego Internetu nowej generacji. 6 kwietnia ruszył drugi etap konsultacji dokumentów przygotowywanych do aukcji. UKE wziął pod uwagę sugestie, które wpłynęły na etapie pierwszych konsultacji, z przełomu grudnia i stycznia.

– Zdajemy sobie sprawę, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Przychyliliśmy się do obiektywnych uwag, które napłynęły w procesie konsultacji. Z tego względu wskazaliśmy listę gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie kraju, stanowiących obszar około 5% Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym – wyjaśnia prezes Jacek Oko.

Zmiana ta nie wpłynie na jakość dotychczas świadczonych usług. Dotychczasowe zobowiązania dotyczące gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych będą kontynuowane. Konsultacje trwać mają do 12 maja. Zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji niebawem – w IV kwartale 2023 r.

Robert Wyrostkiewicz

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także