Posłowie wskazują, że wyrok TK nie wystarczy. "Należy zapewnić wsparcie rodzinie”

Posłowie wskazują, że wyrok TK nie wystarczy. "Należy zapewnić wsparcie rodzinie”

Dodano: 9
Posiedzeniu Sejmu
Posiedzeniu Sejmu Źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
„Chore dziecko w łonie matki powinno być traktowane jako pacjent. Należy dołożyć starań, aby stan dziecka został dobrze zdiagnozowany, a konsylium lekarskie powinno rozważyć możliwości leczenia i zaplanować konkretne działania” - piszą sygnatariusze Stanowiska.

Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny wydał specjalne stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podważającego zgodność z Konstytucją przesłanki eugenicznej do aborcji.

„Chore dziecko w łonie matki powinno być traktowane jako pacjent. Należy dołożyć starań, aby stan dziecka został dobrze zdiagnozowany, a konsylium lekarskie powinno rozważyć możliwości leczenia i zaplanować konkretne działania” - piszą sygnatariusze Stanowiska.

Szczególną ochroną powinny zostać objęte rodziny znajdujące się w sytuacji wykrycia u ich dziecka wad letalnych. „Uważamy, że szpitale położnicze powinny zapewnić osobne pokoje dla matek z ciężko chorymi noworodkami, a także dostęp do przychodni perinatalnych i hospicjów
perinatalnych” - proponują.

„Należy zapewnić, aby każdym województwie istniało przynajmniej jedno takie hospicjum. W ramach wsparcia okołoporodowego proponujemy także realne zwiększenie wysokości jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy „Za Życiem” do kwoty 20.000 zł” - dodają.

Poniżej przestawiamy pełny tekst Stanowiska

Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.

o niezgodności przesłanki eugenicznej z prawem do życia z art. 38 Konstytucji RP
oraz obowiązkach państwa wobec kobiet w ciąży i dzieci niepełnosprawnych.

Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny z zadowoleniem przyjmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapewnia realizację konstytucyjnej ochrony życia oraz godności chorych i niepełnosprawnych dzieci przed ich urodzeniem.

Z Konstytucji, a także wyroku Trybunału wynika obowiązek wsparcia kobiet w ciąży oraz niepełnosprawnych dzieci, zarówno przed jak i po urodzeniu. Pozytywnie oceniamy zapowiedzi przedstawicieli Rządu i większości parlamentarnej zwiększenia zaangażowania Państwa w tym zakresie.

1. Zespół pragnie zwrócić uwagę na konieczność rozszerzenia dostępności usług okołoporodowych dla rodzin spodziewających się chorego dziecka oraz na upodmiotowienie dziecka jeszcze nienarodzonego w przepisach prawa. Chore dziecko w łonie matki powinno być traktowane jako pacjent. Należy dołożyć starań, aby stan dziecka został dobrze zdiagnozowany, a konsylium lekarskie powinno rozważyć możliwości leczenia i zaplanować konkretne działania.

2. Szczególna pomoc powinna być zapewniona w tak zwanych przypadkach letalnych. Należy zapewnić wsparcie rodzinie oraz godnie zaopiekować się dzieckiem i ograniczyć jego cierpienie. Uważamy, że szpitale położnicze powinny zapewnić osobne pokoje dla matek z ciężko chorymi noworodkami, a także dostęp do przychodni perinatalnych i hospicjów perinatalnych. Należy zapewnić, aby każdym województwie istniało przynajmniej jedno takie hospicjum. W ramach wsparcia okołoporodowego proponujemy także realne zwiększenie wysokości jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy „Za Życiem” do kwoty 20.000 zł.

3. W kontekście wyroku Trybunału należy zwiększyć zaangażowanie państwa w zakresie wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Proponujemy rozważenie podwyższenia wysokości świadczenia „Rodzina 500+” na rzecz dzieci niepełnosprawnych do kwoty 1500 zł lub alternatywnie zwiększyć wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości 2000 zł. W przypadku rodziców bądź opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne istotne jest także rozważenie zniesienia wymogu rezygnacji z dodatkowego zarobkowania. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym powinna być traktowana jako praca i automatycznie oznaczać naliczanie składek emerytalnych.

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II „Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości”. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przypomina regulacje Konstytucji jednoznacznie wskazujące, że każda osoba chora i niepełnosprawna ma prawo do życia, ale także że nasze państwo powinno zapewnić realne wsparcie i godną egzystencję.

Czytaj też:
Działaczka pro-life ofiarą hejtu. "Mnie nie boli, że wyślecie mi paczkę z obornikiem końskim..."
Czytaj też:
Luizjana uznała aborcję za niezgodną z konstytucją
Czytaj też:
Środowiska pro-life apelują: Uszanujmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Źródło: DoRzeczy.pl
 9
Czytaj także