Biskupi apelują do papieża o zdecydowane potwierdzenie nauczania Kościoła

Biskupi apelują do papieża o zdecydowane potwierdzenie nauczania Kościoła

Dodano: 6
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay/Sabatheli/Domena Publiczna
Biskupi Kazachstanu apelują w liście do papieża Franciszka o zdecydowane i jasne potwierdzenie nauczania Kościoła dotyczącego nierozerwalności małżeństwa. „Czynimy to wezwanie do modlitwy świadomi tego, że zaniechanie tego kroku byłoby poważnym zaniedbaniem. Chrystus, Prawda i Najwyższy Pasterz, osądzi nas, kiedy powtórnie przyjdzie. Prosimy Go z pokorą i ufnością, aby nagrodził wszystkich Pasterzy i wszystkie owce niewiędnącym wieńcem chwały” – piszą hierarchowie. Pod listem do papieża Franciszka podpisali się Metropolita Astany abp Tomasz Peta, emerytowany Metropolita diecezji karagandyjskiej abp Jan Paweł Lenga oraz bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Astany.

Apel do papieża Franciszka jest związany z opublikowaniem w zeszłym roku Encykliki Amoris laetitia, która zdaniem niektórych hierarchów oraz kapłanów, nie precyzuje czy osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach mogą przyjmować Komunię świętą.

Niektóre kościoły partykularne opublikowały lub zaleciły wytyczne duszpasterskie o następującym lub podobnym brzmieniu: „Jeśli następnie ten wybór [życia we wstrzemięźliwości] jest w praktyce trudny dla stabilności pary, Amoris laetitia nie wyklucza możliwości przystąpienia do spowiedzi i Eucharystii. To oznacza pewną otwartość, podobnie jak w przypadku, w którym istnieje pewność moralna, że pierwsze małżeństwo było nieważne, ale brak jest niezbędnych dowodów, by móc to wykazać w procesie sądowym. Zatem nie ma powodu, dla którego spowiednik, w pewnym momencie, w swoim sumieniu, po wielu przemyśleniach i modlitwach, nie miałby przyjąć na siebie odpowiedzialności przed Bogiem i penitentem prosząc, aby sakramenty te były przyjmowane w dyskretny sposób”.

 „Wspomniane wytyczne duszpasterskie przeczą powszechnej tradycji Kościoła katolickiego, która przez nieprzerwaną posługę Piotrową Papieży zawsze była strzeżona wiernie i bez cienia wątpliwości bądź dwuznaczności, zarówno w nauczaniu, jak i w praktyce względem tego, co dotyczy nierozerwalności małżeństwa.” – piszą w liście biskupi. Podkreślają również, że wspomniane normy i wytyczne duszpasterskie przeczą ponadto w praktyce prawdom i doktrynom, których - jako pewnych - Kościół katolicki nieprzerwanie nauczał. Wśród nich wymienia m.in.:

„Wymagania moralne i praktyczne, wypływające z przestrzegania Dziesięciu Przykazań Bożych a w szczególności z nierozerwalności małżeństwa, nie są zwyczajnymi normami albo prawami pozytywnymi Kościoła, ale wyrazem świętej woli Boga. W tym kontekście nie należy zatem mówić o prymacie osoby nad normą czy prawem, ale raczej o prymacie woli Bożej nad wolą grzesznej osoby ludzkiej, ponieważ w ten sposób dana osoba może zostać zbawiona poprzez wypełnianie Bożej woli, z pomocą Jego łaski.” – zwracają uwagę hierarchowie. 

„Przyjmowanie Komunii Świętej przez rozwodników, którzy zawarli ponowny „ślub” cywilny, stanowi w praktyce domyślne zwolnienie od przestrzegania Szóstego Przykazania. Żadna władza kościelna nie ma prawa do udzielenia takiej domyślnej dyspensy ani w indywidualnym przypadku, ani w szczególnej lub złożonej sytuacji, bądź z myślą o osiągnięciu dobrego celu (np. wychowania wspólnie dzieci urodzonych w cudzołożnym związku), powołując się przy udzielaniu takich dyspens na zasadę miłosierdzia, „via caritatis”, lub na macierzyńską troskę Kościoła lub stwierdzając, że nie chce on narzucać miłosierdziu wielu warunków. Tomasz z Akwinu powiedział: „Dla żadnego użytecznego celu nikt nie może popełniać cudzołóstwa” – czytamy w liście.

Czytaj też:
Kardynał Burke: Nie jestem wrogiem papieża

Źródło: PCh24.pl
+
 6
Czytaj także