Raport nt. Kościoła w Niemczech nie pozostawia złudzeń. Dramatyczne dane

Raport nt. Kościoła w Niemczech nie pozostawia złudzeń. Dramatyczne dane

Dodano: 7
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Według nowego badania zmniejszenie się liczby wiernych o połowę, które przewidywano na rok 2060, może nastąpić nawet o 20 lat wcześniej.

Na podstawie badania przeprowadzonego w 2019 przez Uniwersytet we Fryburgu oceniono, że do 2060, dwa główne Kościoły w Niemczech będą miały tylko około 22,7 mln członków, czyli prawie o połowę mniej niż w 2017 r. (44,8 mln).

W nowym badaniu, w którym po raz pierwszy wziął udział także Kościół katolicki, 43 proc. katolików i 37 proc. protestantów, „pozostających członkami” swych Kościołów, zostało sklasyfikowanych jako „skłonnych do odejścia”. Trzy czwarte katolików i dwie trzecie protestantów stwierdziło, że nie wyklucza wystąpienia z Kościoła.

Kościół w Niemczech zanika

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki KMU potwierdzają, że zaangażowanie religijne ludzi i zaufanie do Kościołów nadal maleje. Dla prawie 8 na 10 spośród 5282 respondentów religia nie ma znaczenia (38 proc.) lub ma znaczenie niewielkie (40 proc.). Nawet wśród członków Kościoła tylko 4 proc. (katolicy) i 6 proc. (protestanci) postrzegają siebie jako wierzących i bliskich Kościołowi. Niemniej jednak 36 (33) proc. stwierdziło: „Czuję się związany(-a) z Kościołem, mimo iż w wielu sprawach zachowuję do niego krytycyzm”.

Kościół katolicki darzy zaufaniem nadal 9 proc. ogółu respondentów, a Kościół ewangelicki 24 proc.; Kościołowi katolickiemu ufa tylko niewiele więcej osób niż islamowi.

Jednocześnie badanie pokazuje, że ludzie nie są obojętni wobec Kościołów, ale chcieliby w nich reform. Między innymi 96 proc. katolików i 80 proc. protestantów stwierdziło, że jeśli ich Kościół chce mieć przyszłość, musi się zasadniczo zmienić.

Zwraca również uwagę fakt, że wśród osób religijnych i związanych z Kościołem, zaangażowanie społeczne jest znacznie wyższe niż w pozostałej części społeczeństwa. Na przykład o swoim zaangażowaniu w wolontariat w ciągu ostatniego roku informowało 49 proc. katolików i 46 proc. ewangelików, ale tylko 33 proc. osób bezwyznaniowych.

W 2022 r. po raz pierwszy mniej niż połowa obywateli Niemiec deklarowała członkostwo w którymś z Kościołów. Liczba wystąpień osiągnęła nowy rekordowy poziom – również z powodu przestępstw seksualnych i innych skandali.

Czytaj też:
Watykan: Katolicy nie mogą wstępować do masonerii

Źródło: KAI
Czytaj także