Zaskakujący ruch KE. Bruksela zajmie się milionami hektarów ziemi

Zaskakujący ruch KE. Bruksela zajmie się milionami hektarów ziemi

Dodano: 
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen Źródło:PAP / OLIVIER HOSLET
Komisja Europejska proponuje objęcie uprawami ok. 1,5 ha ziemi, pozostającej odłogiem ze względu na ochronę gleby, utrzymywanie trwałych użytków zielonych czy przeznaczania gleby pod użytki proekologiczne zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej, podała Komisja.

"W odpowiedzi na wniosek państw członkowskich UE Komisja proponuje dziś tymczasowe krótkoterminowe odstępstwo od przepisów dotyczących płodozmianu i utrzymania nieprodukcyjnych cech na gruntach ornych. Wpływ takiego środka będzie zależał od wyboru dokonanego przez państwa członkowskie i rolników, ale zmaksymalizuje zdolność produkcyjną UE w zakresie zbóż przeznaczonych na produkty spożywcze. Szacuje się, że w porównaniu z dzisiejszą produkcją może przywrócić na 1,5 mln ha" – czytamy w komunikacie.

W ocenie Komisji światowy system żywnościowy stoi w obliczu poważnych zagrożeń i niepewności, wynikających w szczególności z wojny na Ukrainie, gdzie w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się również kwestie bezpieczeństwa żywnościowego.

Komisja Europejska zabiera się za glebę

"Ze względu na znaczenie norm GAEC (dobrych warunków rolniczych i środowiskowych) dla celów zachowania potencjału gleby i poprawy bioróżnorodności w gospodarstwie w ramach długoterminowego zrównoważenia sektora oraz utrzymania potencjału produkcji żywności, odstępstwo jest tymczasowe, ograniczone do roku 2023 i ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne do rozwiązania problemów związanych z globalnym bezpieczeństwem żywnościowym, wynikających z rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę" – czytamy także.

Komisja zaznaczyła, że na terenach, przywracanych dla produkcji nie mogłyby być uprawiane rośliny, które są zwykle wykorzystywane do karmienia zwierząt (kukurydza i soja).

"Mimo, że znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, musimy kontynuować przechodzenie do odpornego i zrównoważonego sektora rolnego zgodnie ze strategiami 'od pola do stołu' i strategiami różnorodności biologicznej oraz ustawą o odbudowie przyrody" - podała Komisja.

GAEC (Dobre warunki rolne i środowiskowe) to zestaw norm UE korzystnych dla klimatu i środowiska, znanych również jako warunkowość, których muszą przestrzegać wszyscy rolnicy otrzymujący płatności w ramach WPR.

Czytaj też:
Rząd chce wzmocnienia nadzoru nad środkami ze Wspólnej Polityki Rolnej

Źródło: ISBnews
Czytaj także