Ekorewolucja UE. PE zaostrza prawo dot. jakości powietrza

Ekorewolucja UE. PE zaostrza prawo dot. jakości powietrza

Dodano: 
Flagi UE przed siedzibą Komisji Europejskiej
Flagi UE przed siedzibą Komisji Europejskiej Źródło:Unsplash
Parlament Europejski przyjął tymczasowe porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, podał Parlament. Nowa legislacja dotyczy m.in. limitów emisji NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki).

Nowe przepisy, przyjęte 381 głosami za, 225 przeciw i 17 wstrzymującymi się, mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w UE, aby zapewnić obywatelom czyste i zdrowe środowisko oraz osiągnąć wizję zerowego zanieczyszczenia powietrza w UE do 2050 r., podkreślono.

Nowe porozumienie ws. jakości powietrza

"Nowe przepisy określają bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2030 r. dla zanieczyszczeń o poważnym wpływie na zdrowie ludzi, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki). Państwa członkowskie mogą wnioskować o przesunięcie terminu 2030 r. o maksymalnie dziesięć lat, jeśli spełnione zostaną określone warunki" – czytamy w komunikacie.

W przypadku naruszenia nowych przepisów krajowych, osoby dotknięte zanieczyszczeniem powietrza będą mogły podjąć działania prawne, a obywatele mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli ich zdrowie zostało uszkodzone. W miastach powstanie również więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza, a obecnie rozproszone wskaźniki jakości powietrza w całej UE staną się porównywalne, jasne i publicznie dostępne, wymieniono w materiale.

Ustawa musi teraz zostać przyjęta przez Radę, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejść w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały następnie dwa lata na zastosowanie nowych przepisów.

UE wdraża Zielony Ład. Co to oznacza dla obywateli?

Zgodnie z przyjętym niedawno dokumentem państwa członkowskie UE będą miały obowiązek gromadzenia danych na temat charakterystyki energetycznej i renowacji budynków. Będą także musiały stworzyć krajowe plany renowacji budynków, którego celem będzie doprowadzenie do dekarbonizacji wszystkich budynków w UE do 2050 roku. Dyrektywa jest częścią Zielonego Ładu – programu, który dąży do drastycznego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w państwach UE.

Zmiany dotkną także rynku kotłów gazowych. Od 2025 roku nie będzie już możliwości ich zakupienia. Z kolei od 2030 takie urządzenia nie będą instalowane w nowych budynkach. Co za tym idzie, zakończone zostaną programy dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe.

Dyrektywa wprowadza również obowiązek instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków.

Czytaj też:
"Ambitne cele". UE bierze się za budynki, konsekwencje tej dyrektywy odczują wszyscy

Opracował: Jan Fiedorczuk
Źródło: ISBnews
Czytaj także