Kolejny ruch Banasia. NIK bierze się za "dodatki covidowe"

Kolejny ruch Banasia. NIK bierze się za "dodatki covidowe"

Dodano: 15
Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli
Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli Źródło: PAP / Paweł Supernak
Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o rozpoczęciu doraźnej kontroli przyznawania tzw. dodatków covidowych personelowi medycznemu, które polecił wypłacać NFZ minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ.

Ocenie – jak przekazała NIK – podlegać będą przede wszystkim dwie kwestie: prawidłowość ustalenia grupy uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia oraz ustalenia wysokości przyznanego świadczenia.

"Dodatek covidowy" od Niedzielskiego

Izba przypomina w materiałach zamieszczonych na swojej stronie, że minister zdrowia poleceniem z 4.09.2020 r. zobowiązał Prezesa NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia – "świadczenia" określonym grupom personelu medycznego.

NIK zauważa, że zmianą polecenia z listopada 2020 r. rozszerzono zakres podmiotów zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zakres osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia.

Nierówne rozliczenia

Podwyższono także wysokość tego świadczenia – do wartości 100 proc. kwoty wynagrodzenia – oraz wypłaty maksymalnej kwoty dodatku – z 10 tys. zł do 15 tys. zł. Analiza przedkontrolna NIK wykazała, że dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

NIK podaje, że w innych podmiotach leczniczych personel medyczny podnosi z kolei, iż dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub też, że nie otrzymał ich wcale.Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy przekazywane przez kierowników podmiotów leczniczych informacje dot. personelu medycznego, uczestniczącego w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie których Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia, zostały przygotowane prawidłowo – zgodnie z warunkami określonymi przez ministra zdrowia.

Kontrolerzy ocenią także, czy określone przez MZ warunki przyznania dodatkowego świadczenia nie skutkowały naruszaniem zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Kiedy poznamy wyniki kontroli?

W samym OW NFZ z kolei – oceniona zostanie realizacja polecenia ministra zdrowia, dotyczącego przekazywania środków finansowych na dodatkowe świadczenia przyznawane personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Kontrola zostanie przeprowadzona w podmiotach leczniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz OW NFZ. Zakres czasowy kontroli obejmie lata 2020 – 2021 (I półrocze). Zakończenie kontroli zaplanowano na koniec trzeciego kwartału 2021 r.

Czytaj też:
Kontrola tysięcy umów o dzieło. NFZ żąda składek na zdrowie

Źródło: PAP
 15
Czytaj także