"Stop segregacji sanitarnej". Konfederacja przedstawiła projekt ustawy

"Stop segregacji sanitarnej". Konfederacja przedstawiła projekt ustawy

Dodano: 
Politycy Konfederacji prezentują w Sejmie projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Michał Wawer, Witold Stoch
Politycy Konfederacji prezentują w Sejmie projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Michał Wawer, Witold Stoch Źródło: YouTube / Konfederacja
Politycy Konfederacji zaprezentowali projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Regulacja zakłada m.in. zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Projekt odpowiada na niedopuszczalną, ale niestety coraz bardziej widoczną w Polsce dyskryminację osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 – argumentowali w Sejmie politycy Konfederacji: Artur Dziambor, Grzegorz Braun, Michał Wawer i Witold Stoch.

Projekt zakazuje segregacji sanitarnej obywateli

– To ustawa, którą zapowiadaliśmy wielokrotnie. Nie pozwala ona na segregację sanitarną obywateli. Ustawa, która zablokuje wszelkie zakusy rządzących do tego, żeby jakkolwiek tworzyć kategorie obywateli – mówił podczas konferencji poseł Artur Dziambor. – Składamy ustawę i zbieramy podpisy wśród posłów. Mamy nadzieję, że szybko zbierzemy podpisy. Wiemy, że posłów, którzy nie są zwolennikami segregacji sanitarnej jest wielu również w innych klubach – dodał polityk.

Poseł Grzegorz Braun podkreślił, że nie jest to ustawa antyszczepionkowa. – To jest ustawa, która wykłada kilka oczywistych oczywistości. W preambule przywołujemy artykuły Konstytucji. Po co zatem przekładamy ten projekt, skoro wszystko powinno wynikać z ustawy zasadniczej? Dlatego, że nic z tego w praktyce nie wynika. Ci, którzy potrafili miesiącami gardłować, wznosząc hasło „Konstytucja”, tak jakby ono mówiło samo za siebie, w ciągu ostatniego roku stworzyli wspólnie z aktualnym rządem zjednoczony front covidowy – mówił polityk.

Co zakłada projekt ustawy?

Konfederacja wskazała 10 przepisów Konstytucji RP, które są łamane poprzez segregację sanitarną. Ponadto, 4 przepisy aktów normatywnych prawa unijnego.

Punktem wyjścia jest art. 32, stanowiący w punkcie 1, że „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. I w pkt. 2, że”nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Konfederacja powołuje się również m.in. na Protokół nr 12 do EKPCZ. Art. 1. 1. stanowi, że „korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn. Punkt 2. stanowi z kolei, że „nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne z któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1”.

Autorem projektu ustawy jest jeden z prawników Konfederacji Witold Stoch, który przedstawił główne założenia ustawy:

– Zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

– Zakaz wprowadzania wymogu ujawniania informacji o zaszczepieniu lub niezaszczepieniu się przeciwko COVID-19, w celu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., a także uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług.

– Zakaz wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług, do których nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

– Zakaz uzależniania udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług, od zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko COVID-19.

– Zmiany w Kodeksie Pracy, tak aby: niedopuszczalna była jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19; pracownicy byli równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19; pracodawca był obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu także ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

– Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. poprzez: skreślenie przepisu, według którego dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą być udostępniane NFZ w celu telefonicznego nakłaniania do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19; skreślenie przepisów które wskazują, że do niektórych ograniczeń́, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Czytaj też:
"To jest apartheid". "Trzeba będzie coś z tym zrobić". Ostra dyskusja w studio
Czytaj też:
Debata w Rzeszowie. Braun: Nigdy więcej lockdownu i segregacji sanitarnej
Czytaj też:
Siarkowska do Niedzielskiego: Chciałabym, żeby to okazało się fake newsem

Źródło: YouTube/Facebook/DoRzeczy.pl
Czytaj także