Ministerstwo Edukacji opublikowało rekomendacje dla szkół

Ministerstwo Edukacji opublikowało rekomendacje dla szkół

Dodano: 5
Bezpieczeństwo dzieci w szkole podczas pandemii
Bezpieczeństwo dzieci w szkole podczas pandemii Źródło: Unsplash / Kelly Sikkema
Szczepienie, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki i wietrzenie to główne rekomendacje zawarte w wytycznych sanitarnych dla szkół opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji.

Wytyczne opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Opublikowano je w poniedziałek na stronie internetowej MEiN.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące: dezynfekcji (przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym), higieny (częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust), wietrzenia (przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć), zachowywania dystansu społecznego (minimalna odległość między osobami: 1,5 m), stosowania maseczek ochronnych (w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu).

Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (obecnie przeciw COVID-19 szczepione mogą być dzieci starsze i nastolatkowie – w wieku od 12 do 18 lat i osoby pełnoletnie).

Szczegółowe rekomendacje

Zgodnie z wytycznymi do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się korzystanie z transportu prywatnego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły tylko przez osoby stosujące się do restrykcji i niemające objawów zakażenia. Za zaopatrzenie dzieci w maseczki odpowiedzialni są rodzice.

Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej jeden termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku podejrzenia infekcji koronawirusa u jednego z uczniów należy odizolować go od grupy i niezwłocznie powiadomić opiekunów.

Należy zapewnić taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w szkole. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy.

Higiena najważniejsza

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Infrastruktura i sprzęt szkolny powinien być często czyszczony i dezynfekowany. Sale i korytarze należy jak najczęściej wietrzyć.

Rekomenduje się unikanie wyjść klasowych w miejsca zamknięte i zatłoczone. Zajęcia pozalekcyjne powinny odbywać się w małych grupach.

Zasady spożywania posiłków w szkole

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Zdrowie psychiczne

"W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej" – zaznaczono w dokumencie.

Wskazano, że po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność.

Zaznaczono, że w obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. "Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań" – wskazano.

"Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów" – czytamy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj też:
Broniarz chce "masowego programu szczepień"
Czytaj też:
Jak będą wyglądały studia w przyszłym roku akademickim? Wiceminister edukacji i nauki odpowiadaŹródło: PAP
 5
Czytaj także