Wzrost gospodarczy w Polsce. Oto prognoza NBP

Wzrost gospodarczy w Polsce. Oto prognoza NBP

Dodano: 107
Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP / Jakub Kamiński
Z prognozy NBP wynika, że PKB Polski wzrośnie o 4,1 proc. w 2021 roku i o 5,4 proc. w 2022 roku.

Takie dane znalazły się w centralnej ścieżce projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej w "Raporcie o inflacji". NBP oczekuje, że w połowie bieżącego roku nastąpi powrót PKB do poziomu sprzed pandemii.

W raporcie napisano, że prognozowaną ścieżkę PKB w bieżącej rundzie prognostycznej podniosła szybsza od założeń poprzedniej projekcji odbudowa aktywności gospodarczej w kraju oraz – w mniejszym stopniu – za granicą.

"W szczególności dane z końca 2020 r. i początku 2021 r. sygnalizują wyraźną poprawę koniunktury w sektorze przemysłowym, wzrost eksportu towarów oraz relatywnie korzystną sytuację na krajowym rynku pracy. Wskazuje to na coraz lepsze przystosowanie się podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii. Jednocześnie pozytywnie na prognozę dynamiki PKB wpływają nowe działania antykryzysowe rządu oraz, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie, wykorzystanie funduszy unijnych w ramach instrumentu Next Generation UE. Prognozowany poziom PKB w całym horyzoncie projekcji ukształtuje się powyżej oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej jednak szybsze niż zakładano tempo odbudowy krajowej aktywności gospodarczej w latach 2020-2021, przełoży się, ze względu na punkt odniesienia, na nieznacznie niższą dynamikę PKB w 2022 r."

– czytamy w raporcie NBP.

Pandemia a gospodarka

Najważniejsze źródło ryzyka dla aktywności gospodarczej stanowi dalszy przebieg pandemii. Wpływ pandemii na zmiany inflacji jest bowiem wypadkową, z jednej strony, zmian popytu, a z drugiej – kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Bilans czynników niepewności w przypadku dynamiki PKB i inflacji CPI wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się tych kategorii poniżej scenariusza centralnego projekcji, podał bank centralny.

W projekcji zaznaczono, że w bieżącym roku uruchomiony zostanie nowy instrument unijnej pomocy finansowej – Next Generation EU, z którego Polska ma otrzymać blisko 24 mld euro dotacji. Ze względu na nowy charakter tego instrumentu oraz brak szczegółowych informacji na temat planowanego przeznaczenia dostępnych środków (rząd ma czas na przekazanie tzw. Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej do końca kwietnia br.), przyjęto ostrożne założenie, że w latach 2021-2023 Polska wykorzysta około jedną trzecią dotacji dostępnych w ramach całej alokacji Funduszu Odbudowy – podał bank centralny.

Kiedy powrót na stare tory?

W 2022 i 2023 roku ekspansja gospodarcza będzie przekraczać 5 proc. rocznie, a tym samym gospodarka stopniowo powróci do średniookresowej ścieżki wzrostu oczekiwanej przed pandemią – wskazano w raporcie.

"Do zwiększenia inwestycji ogółem w horyzoncie projekcji przyczynią się, choć w dużo mniejszej skali niż wzrost popytu sektora prywatnego, nakłady sektora finansów publicznych" – napisano.

Czytaj też:
Dane ws. luki VAT w Polsce zaskakują. Dobra sytuacja mimo pandemii

Źródło: ISBnews
 107
Czytaj także