Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym

Dodano: 8
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zawierającą pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu.

"Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami" – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Podatek akcyzowy. Co się zmieni?

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m.in.:

 • instytucji wiążącej informacji akcyzowej;
 • zasad opodatkowania suszu tytoniowego;
 • warunków, które muszą być spełnione przy korzystaniu ze zwolnień od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w leśnictwie;
 • warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi;
 • katalogu przesłanek uzasadniających wydanie określonych decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego;
 • zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej; opodatkowania akcyzą obrotu samochodami osobowymi;
 • obowiązków instrumentalnych podatników akcyzy.
Do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw Kancelaria Prezydenta zaliczyła:

 • zmiany dotyczące opłat uiszczanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • penalizację nowych czynów oraz zmiany kar w Kodeksie karnym skarbowym;
 • modyfikację zasad badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych;
 • zmiany dotyczące tzw. opłaty cukrowej;
 • przedłużenie terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach podatków dochodowych w związku z pandemią;
 • upoważnienie ministra finansów do przekazania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w ustawie;
 • rozszerzenie wykazu przedmiotów opłaty skarbowej o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
 • zmiany dotyczące postępowań w sprawie nadania numeru schematu podatkowego;
 • zmiany dotyczące systemu informatycznego prowadzonego przez prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., przy czym część przepisów wchodzi w życie w innych terminach.

Czytaj też:
Będzie podwyżka podatków? Minister finansów odpowiada

Źródło: Prezydent.pl
+
 8
Czytaj także