TSUE: Gigantyczna kara dla Polski za kopalnię Turów. Pół miliona euro dziennie

TSUE: Gigantyczna kara dla Polski za kopalnię Turów. Pół miliona euro dziennie

Dodano: 
Kopalnia i elektrownia Turów, zdjęcie ilustracyjne
Kopalnia i elektrownia Turów, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

"Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, PL zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz KE okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie. Kary będą naliczane od momentu odebrania przez władze postanowienia wysłanego elektronicznie – podała na Twitterze brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

"Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia" – wskazuje w postanowieniu nakładającym kary na nasz kraj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta.

"Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. W wydanym dzisiaj (w poniedziałek) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej (...)" – czytamy w komunikacie prasowym TSUE.

Czechy skarżą Polskę

Pod koniec lutego tego roku Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE. Czesi przedstawili także wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Praga argumentowała, że kopalnia stanowi zagrożenie ekologiczne.

21 maja TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Prowadzone rozmowy polsko-czeskie nie przyniosły ostatecznego porozumienia.

Źródło: Twitter / PAP/TSUE
Czytaj także