Kiedy Sejm przyjmie ustawę wiatrakową? Rzecznik rządu wskazuje

Kiedy Sejm przyjmie ustawę wiatrakową? Rzecznik rządu wskazuje

Dodano: 19
Rzecznik rządu Piotr Mueller
Rzecznik rządu Piotr Mueller Źródło: PAP / Leszek Szymański
Sejm przyjmie nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Piotr Müller wskazuje, kiedy może to nastąpić.

Projektowana nowelizacja zakłada odejście od zasady 10H, czyli od zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej.

– Jeżeli nie na tym posiedzeniu Sejmu, bo chyba na tym już nie zdążymy, to raczej na kolejnym – powiedział rzecznik prasowy rządu w Radiu Wnet.

Piotr Müller uchylił się od odpowiedzi na pytanie dotyczące ugrupowań politycznych, które mogą głosować za nowelą, stwierdzając, że będzie to "większość wystarczająca do uchwalenia ustawy". Przypomniał także, że poparcie dla projektu deklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. – PSL deklarowało publicznie, że ten projekt poprze. Premier Mateusz Morawiecki był też na zespole parlamentarnym, w którym właśnie ludowcy uczestniczyli. Myślę, że ta rozmowa była dobra i konstruktywna – mówił.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 7-9 lutego br.

Ustawa wiatrakowa

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty został przez rząd w lipcu ub.r. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecne.

Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów). Gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe mogłyby lokować w jej otoczeniu budynki mieszkalne pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości, wynikającej z przyjętych stref ochronnych.

Projekt zakłada też, iż prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) miałby okresowo (tj. co pięć lat) certyfikować oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej, biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych. Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikowane byłoby, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku rząd przyjął autopoprawkę do ustawy wiatrakowej, która nakłada na inwestora obowiązek przekazywania 10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się elektrownia wiatrowa.

Czytaj też:
"Konieczność dzisiejszego świata i przyszłości". Prezydent w Davos o źródłach energii
Czytaj też:
Ustawa wiatrakowa. Republikanie poprą projekt Morawieckiego

Źródło: Radio Wnet / ISBnews.pl
Czytaj także