Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Dodano: 
Ministerstwo Finansów, zdjęcie ilustracyjne
Ministerstwo Finansów, zdjęcie ilustracyjne Źródło:PAP / Tomasz Gzell
We wtorek Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP). Dokument ma obowiązywać w latach 2023-2026.

Jak poinformował resort finansów, zasadniczym elementem przyjętego planu jest Program Konwergencji. Aktualizacja 2023 (APK), który do 30 kwietnia zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE. Ministerstwo finansów wskazało, że najpewniej będzie to ostatni program konwergencji z uwagi na to, że Bruksela chce zmienić sposób zarządzania gospodarczego we Wspólnocie.

twitter

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Przyjęty plan przedstawia średniookresowy scenariusz sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2026 r. Na podstawie WPFP mają być tworzone budżety Polski na poszczególne lata.

Według zawartej w planie prognozy tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. wyhamuje, a realny PKB wzrośnie do 0,9 proc. Ożywienie nastąpi w kolejnych 3 latach i w 2026 r. tempo wzrostu PKB wyniesie 3 proc. Będzie to ścieżka bliska potencjałowi polskiej gospodarki. Poza tym w WPFP przewiduje się, że pod koniec 2023 r. inflacja w Polsce spadnie poniżej 10 proc., a w ujęciu średniorocznym wyniesie 12 proc. W kolejnych latach inflacja będzie powoli spadać.

Wyzwaniem wydatki na obronę

W podsumowaniu prezentacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa napisano, że "głównym wyzwaniem dla polityki fiskalnej i jednocześnie przyczyną wzrostu długu jest konieczność sfinansowania wydatków obronnych. Zadłużenie polski w relacji do PKB pozostaje jednak relatywnie niskie w odniesieniu do średniej UE i istnieje małe prawdopodobieństwo wzrostu ryzyka dla stabilności finansów publicznych".

Bez wątpienia ważnym zadaniem dla polskiego rządu w kolejnych kilku latach będzie też konieczność dostosowania krajowych reguł fiskalnych do dynamicznego otoczenia makroekonomicznego oraz nowych ram fiskalnych w UE.

Czytaj też:
Jaki deficyt na koniec marca? Są dane z MF

Źródło: gov.pl/web/finanse / fpg24.pl
Czytaj także