RPP znów obniży stopy procentowe? Prognoza ekonomistów PKO BP

RPP znów obniży stopy procentowe? Prognoza ekonomistów PKO BP

Dodano: 1
Prezes NBP prof. Adam Glapiński
Prezes NBP prof. Adam Glapiński Źródło: PAP / Rafał Guz
Analitycy PKO BP przewidują, że w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb z ryzykiem ruchu o 50 pb i o 25 pb w listopadzie.

– Mimo mocnego ożywienia konsumpcji realnie, wzrost PKB do końca przyszłego roku, przynajmniej do III kw. nie będzie przekraczać potencjalnego wzrostu, więc luka popytowa będzie pozostawać ujemna, tj. będzie się powiększać do III kw. 2024 r. i to będzie sprzyjać ograniczeniu fundamentalnej presji inflacyjnej. Prognozujemy, że inflacja CPI i bazowa będą w najbliższych kwartałach wyraźnie się obniżać – powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podczas konferencji prasowej.

Jak tłumaczył, ten proces będzie następował w największej skali do wiosny - tj. do kwietnia/maja w przypadku inflacji bazowej, marca/kwietnia w przypadku inflacji CPI. – W dalszej części roku spodziewamy się ustabilizowania wskaźnika CPI. Przy takim zachowaniu gospodarki i procesów inflacyjnych naszym zdaniem istnieje przestrzeń do dalszego dostosowania nominalnych stóp procentowych NBP – dodał.

– Przy czym zakładamy, że realne stopy procentowe będą utrzymywać się względnie stabilnie w okolicy 0 proc., czy nieco powyżej. Nominalne stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 5,5 proc. na koniec tego roku i 4,5 proc. do końca przyszłego roku, a tak naprawdę do połowy 2024 r., czyli w tym okresie, w którym będziemy widzieć największe postępy w procesie dezinflacji. Później polityka pieniężna naszym zdaniem wejdzie w tryb "wait and see" – stwierdził Bujak.

Stopy procentowe. W środę decyzja RPP

Analitycy banku prognozują, że ze względu na silną reakcję rynkową we wrześniu po wysokiej obniżce stóp procentowych o 75 pb do 6 proc., gwałtownym osłabieniu złotego, wystromieniu krajowej krzywej dochodowości, przy większym spadku rentowności na krótkim końcu, dalsze kroki w polityce pieniężnej będą bardziej ostrożne.

"Postępująca na początku 2024 dezinflacja umożliwi RPP obniżenie stóp o kolejne 100 bp w pierwszej połowie przyszłego roku. W porównaniu z poprzednią edycją Kwartalnika nasza prognoza na 2023 jest niższa o 100 pb (głównie ze względu na bardziej dynamiczny początek cyklu obniżek), a na 2024 o 50 pb. Szybki spadek nominalnych stóp procentowych w połączeniu z hamowaniem dezinflacji w 2024 sprawi, że realna stopa procentowa ex ante w najbliższym czasie może się obniżyć. Dlatego naszym zdaniem RPP powinna w swoich decyzjach zachowywać ostrożność i dużą wrażliwość na sytuację na rynkach finansowych oraz w otoczeniu zewnętrznym gospodarki" – czytamy w komunikacie.

Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to: kształt funkcji reakcji RPP; tempo dezinflacji i rozwiązania regulacyjne wpływające na zmiany cen; uporczywość inflacji bazowej w Polsce; restrykcyjność polityki Fed i EBC; kształtowanie się kursu złotego, a także szoki na rynku surowców energetycznych.

Czytaj też:
Jaka będzie inflacja w kolejnych latach? RPP przedstawiła założenia

Źródło: ISBnews
Czytaj także